Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 34

Hotararea nr. 162 - 28 mai 2014 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil situat în localitatea Câţcău, str. Principală nr. 90, Judeţul Cluj, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

Hotararea nr. 163 - 28 mai 2014 privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Cluj din România şi Judeţul Hajdu-Bihar din Ungaria

Hotararea nr. 126 - 5 mai 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 117/2014 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 350,00 mii lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 3/2014, la Capitolul nr. 67.02. Recreere – Fond Tineret, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 127 - 5 mai 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 118/2014 privind nominalizarea pe unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, a sumei de 800,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 3/2014, la Capitolul nr. 67.02 Religie – Alte Culte, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 128 - 5 mai 2014 privind aprobarea cofinanţării aferentă Judeţului Cluj pentru Proiectul ”Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiei de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj, în perioada 2014-2020”

Hotararea nr. 129 - 5 mai 2014 privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Cluj, a dotărilor achiziţionate prin Proiectul „Modernizarea şi dotarea Centrului maternal "LUMINIŢA"

Hotararea nr. 130 - 5 mai 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 95 din 28.03.2014 privind nominalizarea unor sume constituite din cota de 20% din impozitul pe venit, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, precum şi din sume reţinute ca urmare a aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, pe unităţi administrativ-teritoriale, în anul 2014, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 131 - 5 mai 2014 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 350,00 mii lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 3/2014 la Capitolul nr. 67.02 Recreere - Acţiuni de Cultură, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa

Hotararea nr. 132 - 5 mai 2014 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 1200,00 mii lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 3/2014, la Capitolul nr. 67.02 Recreere pentru finanţarea activităţilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa

Hotararea nr. 133 - 5 mai 2014 privind aprobarea unor măsuri în vederea respectării prevederilor Acordului - cadru de lucrări nr. 39/11939/11.08.2011 şi a Contractului subsecvent de proiectare şi execuţie de lucrări nr. 44/11944/2011, încheiate între Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj, şi Asocierea S.C. Kiat Group Construct S.R.L., S.C. Tehnic Asist S.R.L. şi  S.C. Damar Consult S.R.L.
Rectificarea nr. 1 din 8 mai 2014 la hotarare

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 34