Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 43

Hotararea nr. 202 - 25 iunie 2013 privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management câştigător şi a duratei pentru care se va încheia contractul de management pentru postul de manager al Revistei  „Muvelodes”
Anexa

Hotararea nr. 203 - 25 iunie 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 113/2010 privind aprobarea constituirii Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

Hotararea nr. 204 - 25 iunie 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 253/2011 privind constituirea Echipei intersectoriale locale pentru combaterea violenţei,traficului şi exploatării prin muncă asupra copiilor

Hotararea nr. 205 - 25 iunie 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 133 din 28 mai 2012 privind actualizarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi  Urbanism a Judeţului Cluj şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, cu modificările ulterioare
Anexa 1             Anexa 2

Hotararea nr. 206 - 25 iunie 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 198/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Cluj în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi, al căror management a fost transferat către Consiliul Judeţean Cluj

Hotararea nr. 207 - 25 iunie 2013 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea desfăşurării activităţii unităţilor sanitare publice a căror management a fost transferat către Consiliul Judeţean Cluj

Hotararea nr. 208 - 25 iunie 2013 privind aprobarea atribuirii a 16 licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea nr. 209 - 25 iunie 2013 privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Cluj şi unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 7/29.01.2013 privind aprobarea Programului “Introducerea apei şi realizarea canalizării la şcolile şi grădiniţele din mediul rural”, precum şi a Contractului-cadru- de asociere, în vederea realizării Progamului „Introducerea apei şi realizarea canalizării la şcolile şi grădiniţele din mediul rural“
Anexa

Hotararea nr. 210 - 25 iunie 2013 pentru pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Punct de informare turistică şi intervenţie salvamont Cheile Turzii-Rezervaţia Naturală Cheile Turzii, Comuna Mihai Viteazu, Judeţul Cluj”

Hotararea nr. 211 - 25 iunie 2013 privind stabilirea unor măsuri în vederea aprobării obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe anul 2013, pentru membrii Consiliului de administraţie al S.C. Clujana S.A.

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 43