Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 26 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 37

Hotărârea nr. 147 - 27 mai 2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 100/2008 privind  aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile, respectiv a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, din domeniul public şi privat al Judeţului Cluj, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, societăţilor comerciale, regiilor autonome, serviciilor şi instituţiilor de sub autoritatea acestuia şi a Contractului cadru de închiriere a acestora, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 148 - 27 mai 2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii aferente Proiectului „Modernizarea şi dotarea Centrului Maternal „LUMINIŢA”
Anexa

Hotărârea nr. 149 - 27 mai 2011 privind aprobarea Proiectului „Modernizarea şi dotarea Centrului Maternal „LUMINIŢA” şi a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 150 - 27 mai 2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii aferente Proiectului  „Modernizare şi dotare casă de tip familial „NEGHINIŢĂ”
Anexa

Hotărârea nr. 151 - 27 mai 2011 privind aprobarea Proiectului „Modernizare şi dotare casă de tip familial „NEGHINIŢĂ” şi a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 152 - 27 mai 2011 privind nominalizarea sumei de 105.000 lei, din suma totală de 150.000 lei aprobată pentru A.T.O.P. prin Hotărârea Consiliului  Judeţean Cluj nr. 32/11.02.2011 privind aprobarea bugetului general propriu pe anul 2011, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate

Hotărârea nr. 153 - 27 mai 2011 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 95 din 10 martie 2011 privind nominalizarea pe unităţi administrativ-teritoriale şi lucrări a sumei de 37.000 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit şi T.V.A., pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală în anul 2011

Hotărârea nr. 154 - 27 mai 2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 93 din 10 martie 2011 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 1000,00 mii lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 32/2011 la Capitolul nr. 67.02 Recreere-Sport

Hotărârea nr. 155 - 27 mai 2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 92 din 10 martie 2011 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 700,00 mii lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 32/2011 la  Capitolul nr. 67.02 Religie – Alte Culte

Hotărârea nr. 156 - 27 mai 2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 94 din 10 martie 2011 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 250,00 mii lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 32/2011 la Capitolul nr. 67.02 Recreere - Fond Tineret

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 37