Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> din 30

Hotararea nr. 95 - 23 aprilie 2008 privind aprobarea Parteneriatului între Consiliul Local al Comunei Gilău şi Consiliul Judeţean Cluj pentru implementarea proiectului  „Extindere Reţele Canalizare localitatea Gilău şi Someşu- Rece şi Reţea Alimentare cu apă Someşu Rece – zona Cătun Uzină”

Hotararea nr. 96 - 23 aprilie 2008    privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 64/2008 privind privind aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2008-2011
Anexa

Hotararea nr. 97 - 23 aprilie 2008   privind aprobarea Bilanţului contabil  pe anul 2007 al Regiei Autonome de Administrare  a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj
Anexa

Hotararea nr. 98 - 23 aprilie 2008  privind numirea Doamnei Sabou Adriana-Lucreţia în funcţia de director al  Direcţiei Judeţeane de Pază şi Ordine Cluj

Hotararea nr. 99 - 23 aprilie 2008 privind aprobarea bilanţului contabil  pe anul 2007 al Regiei Autonome a Drumurilor Judeţene Cluj, unitate aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj
Anexa

Hotararea nr. 100 - 23 aprilie 2008 privind  aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile, respectiv a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, din domeniul public şi privat al Judeţului Cluj, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, societăţilor comerciale, regiilor autonome, serviciilor şi instituţiilor de sub autoritatea acestuia şi a Contractul cadru de închiriere a acestora
Anexa

Hotararea nr. 101 - 23 aprilie 2008 privind  actualizarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2008
Anexa

Hotararea nr. 102 - 23 aprilie 2008 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane în Judeţul Cluj şi a Caietului de sarcini al Serviciului de transport public judeţean de persoane
Anexa 1
Anexa 2

Hotararea nr. 103 - 23 aprilie 2008 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 200 mii lei, aprobată prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 1 din 30.01.2008 la  Capitolul nr. 67.02  Cultură, Recreere, Religie – pentru Culte
Anexa

Hotararea nr. 104- 23 aprilie 2008 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 250 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 1 din 30.01.2008 la Capitolul nr. 67.02 Cultură, Recreere, Religie – pentru Acţiuni Culturale
Anexa

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> din 30