Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 19 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28

Hotararea nr. 73 - 23 Martie 2005 - privind aprobarea punerii în valoare a unor imobile din patrimoniul public al judeþului ºi administrate de cãtre Consiliul Judeþean Cluj

Hotararea nr. 72 - 23 Martie 2005 - privind stabilirea dreptului de administrare asupra unui imobil si a dreptului de folosinta asupra unor mijloace fixe

Hotararea nr. 71 - 23 Martie 2005 - privind achizitionarea imobilelor cuprinse in proiectele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj si finantate prin Programul Phare

Hotararea nr. 70 - 23 Martie 2005 - privind cofinanþarea proiectului „Uniunea Europeana in satul clujean - creºterea nivelului de informare a populaþiei din mediul rural asupra integrãrii europene”

Hotararea nr. 69 - 23 Martie 2005 - privind aprobarea Parteneriatului între Consiliul Judeþean Cluj ºi Fundatia CIVITAS pentru Societatea Civila in vederea participarii la licitatia de proiecte „Fondul Europa - Program de micro-proiecte » ºi cofinanþarea proiectului «apl.infoeuropa.rural.ro»

Hotararea nr. 68 - 23 Martie 2005 - privind aprobarea Strategiei de Informare ºi Comunicare a Consiliului Judeþean Cluj privind Aderarea la Uniunea Europeanã, pe anul 2005

Hotararea nr. 67 - 23 Martie 2005 - privind aprobarea acordãrii de cadouri angajatelor cu contract de muncã, din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeþean Cluj, cu ocazia zilei de 8 martie

Hotararea nr. 66 - 23 Martie 2005 - pentru modificarea Hotararii nr. 6/26.01.2005 a Consiliului Judetean Cluj privind programele de lucrari de intretinere si reparatii drumuri si poduri pe drumuri judetene si comunale

Hotararea nr. 65 - 23 Martie 2005 - privind rectificarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “AEROPORTUL INTERNAÞIONAL” Cluj-Napoca

Hotararea nr. 63 - 23 Martie 2005 - privind utilizarea unor sume din fondul de rezervã bugetarã prevãzut în bugetul propriu pe anul 2005

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28