Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 17 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23

Hotararea nr. 26 - 26 Martie 2004 - privind aprobarea bilanþului contabil pe anul 2003 al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Privat al judeþului Cluj

Hotararea nr. 25 - 26 Martie 2004 - privind aprobarea bilanþului contabil pe anul 2003 al Regiei Autonome „Aeroportul Internaþional” Cluj-Napoca

Hotararea nr. 24 - 26 Martie 2004 - privind aprobarea bilanþului contabil pe anul 2003 al Regiei Autonome a Drumurilor Judeþene Cluj

Hotararea nr. 17 - 13 Februarie 2004 - privind: - participarea Consiliului Judeþean la constituirea S.C. “Centrul Agro Transilvania” S.A. Cluj - constituirea capitalului social al acestei societati - aprobarea actului constitutiv, statutului cadru, contractului de societate ºi regulamentul de organizare ºi funcþionare al societãþii comerciale

Hotararea nr. 22 - 13 Februarie 2004 - de modificare a HCJC nr. 135/28.11.2003 privind numirea administratorului special ºi a reprezentantului în AGA la S.C. Clujana S.A., din partea judeþului Cluj ca deþinãtor al pachetului majoritar de acþiuni la S.C. Clujana S.A., pachet aflat în administrarea Consiliului Judeþean Cluj

Hotararea nr. 23 - 13 Februarie 2004 - privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului si constructiei aferente „SPITALULUI CLINIC DE URGENTA”, str. Bucium f.n., din municipiul Cluj-Napoca

Hotararea nr. 21 - 13 Februarie 2004 - privind programul de lucrari de intretinere si reparatii drumuri si poduri din bugetul propriu al Consiliului Judetean Cluj pe anul 2004

Hotararea nr. 20 - 13 Februarie 2004 - privind cofinanþarea proiectului «DESCONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER IN POLII ECONOMICI DE DEZVOLTARE DIN REGIUNEA NORD – VEST - CLUJ – NAPOCA SI ORADEA»

Hotararea nr. 19 - 13 Februarie 2004 - privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a serviciilor publice de alimentare cu apã ºi de canalizare în sisteme centralizate zonale ºi sisteme centralizate locale aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean Cluj

Hotararea nr. 18 - 13 Februarie 2004 - privind avizarea Documentatiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C „MINESA - INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI MINIERE” S.A. in vederea eliberarii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23