Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 23 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> din 30

Hotararea nr.  85 - 23 aprilie 2008   privind constituirea Comisiei pentru stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul S.C. NAPOSEM S.R.L. Cluj-Napoca, în vederea eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr.  86 - 23 aprilie 2008  pentru modificarea punctului  I - S.C. „UNIVERS T” S.A.  - Consiliul de Administraţie –  din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 150/2004 privind componenţa consiliilor de  administraţie ale societăţilor  comerciale şi regiilor autonome aflate  sub autoritatea Consiliului Judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr.  87 - 23 aprilie 2008 privind aprobarea solicitării  de preluare în domeniul public al Judeţului Cluj şi administrarea Consiliului Judeţean Cluj a unui activ cu caracter social aflat în patrimoniul Societăţii Comerciale Hidroelectrica S.A. – Sucursala Hidrocentrale Cluj

Hotararea nr.  88 - 23 aprilie 2008    privind cofinanţarea Proiectului „Îngrijirea persoanelor vârstnice în Uniunea Europeană”

Hotararea nr.  89 - 23 aprilie 2008   privind  nominalizarea pe beneficiari a sumelor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală
Anexa

Hotararea nr.  90 - 23 aprilie 2008   privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 2007
Anexa informativa
Anexa 1      |      Anexa 2      |      Anexa 3      |      Anexa 4      |      Anexa 5
Anexa 6      |      Anexa 7      |      Anexa 8      |      Anexa 9      |      Anexa 10
Anexa 11    |      Anexa 12    |      Anexa 13    |      Anexa 14    |      Anexa 15
Anexa 16    |      Anexa 17    |      Anexa 18    |      Anexa 19    |      Anexa 20
Anexa 21    |      Anexa 22    |      Anexa 23    

Hotararea nr.  91 - 23 aprilie 2008  privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2007 al Societăţii Comerciale ”CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ” S.A.
Anexa

Hotararea nr.  92 - 23 aprilie 2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 146/2007 privind trecerea din administrarea Şcolii de Arte şi Meserii „SAMUS” în administrarea Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj -Napoca şi Centrului Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală a unei clădiri dezafectate ce aparţine domeniului public al Judeţului Cluj şi a terenului aferent

Hotararea nr.  93 - 23 aprilie 2008  privind aprobarea asocierii Judeţului Cluj cu Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Judeţul Vâlcea, Judeţul Galaţi, Judeţul Olt, Judeţul Mureş, Judeţul Iaşi şi Judeţul Teleorman în vederea elaborării, promovării şi implementării proiectului „Sistem de avertizare pentru prevenirea inundaţiilor” în cadrul Programului INTERREG IV C

Hotararea nr.  94 - 23 aprilie 2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi cofinanţarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea ambulatoriului Corp „F” – Hidroterapie al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj – Napoca”

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> din 30