Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

Hotararea nr. 268 - 29 noiembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 44/26.02.2016 privind nominalizarea sumei de 35.793 mii lei constituită din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din TVA, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 269 - 29 noiembrie 2016 privind nominalizarea sumei de 5.177 mii lei constituită din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din TVA, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală
Anexa

Hotararea nr. 270 - 29 noiembrie 2016 privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2016
Anexa 1       Anexa 2         Anexa 2a         Anexa 2b
Anexa 3       Anexa 4         Anexa 5

Hotararea nr. 271 - 29 noiembrie 2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţ a sumei de 550,00 mii lei pentru asigurarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă pentru anul 2016

Hotararea nr. 272 - 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, rectificat, şi actualizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru membrii Consiliului de administraţie al societăţii Univers T S.A.

Hotararea nr. 273 - 29 noiembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 68/2016 privind aprobarea  Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a  unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016, cu modificările ulterioare   
Anexa 1        Anexa 2   

Hotararea nr. 274 - 29 noiembrie 2016 privind stabilirea măsurilor necesare  pentru reorganizarea unor unităţi specializate din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

Hotararea nr. 275 - 29 noiembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 300 din 10.12.2015 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj
Anexa

Hotararea nr. 276 - 29 noiembrie 2016 pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 26 din 29.01.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate şi a serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj
Anexa 1
       Anexa 2

Hotararea nr. 277 - 29 noiembrie 2016 privind aprobarea Structurii organizatorice la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4