Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 >> din 26

Hotărârea nr. 237 - 16 decembrie 2009 privind însuşirea documentaţiei tehnico-cadastrale privind imobilul situat  în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 31, înscris în CF nr. 250761, proprietate publică a judeţului Cluj

Hotărârea nr. 238 - 16 decembrie 2009 privind avizarea documentaţiei de stabilire şi evaluare a terenului aflat în patrimoniul S.C. "CONSTRUCŢII FEROVIARE" S.A, cu sediul în Cluj-Napoca, P-ţa Avram Iancu nr. 17,  judeţul Cluj, în vederea obtinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotărârea nr. 239 - 16 decembrie 2009 privind însuşirea Raportului de expertiză tehnică extrajudiciară cu privire la imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. E. Grigorescu nr. 106 

Hotărârea nr. 240 - 16 decembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  S.C. UNIVERS T S.A.
Anexa

Hotărârea nr. 241 - 16 decembrie 2009 privind aprobarea costului mediu de întreţinere a persoanelor adulte aflate în instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap,în anul 2010

Hotărârea nr. 242 - 16 decembrie 2009 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele adulte aflate în centre de asistenţă pentru persoane vârstnice sau în alte categorii de instituţii de asistenţă socială, în anul 2010

Hotărârea nr. 243 - 16 decembrie 2009 privind aprobarea decontării cheltuielilor de întreţinere pentru persoanele adulte cu domiciliul în judeţul Cluj, aflate în instituţii de asistenţă socială din alte unităţi administrativ-teritoriale, în anul 2010

Hotărârea nr. 244 - 16 decembrie 2009 privind aprobarea costului minim anual  al cheltuielilor directe pentru persoanele care beneficiază de măsuri de protecţie specială, în anul 2010

Hotărârea nr. 245 - 16 decembrie 2009 privind aprobarea concesionării, conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, a spaţiului cu destinaţia de laborator dentar, situat în Cluj-Napoca, str. Padin nr. 20, compus dintr-o încăpere în suprafaţă de 21,19 mp şi spaţii comune în suprafaţă de 48,22 mp, domnului Iurian Cosmin-Vasile, precum şi concesionarea aceluiaşi spaţiu, în regim de tură-contratură, în favoarea domnului Iurian Florin

Hotărârea nr. 246 - 16 decembrie 2009 privind aprobarea concesionării, conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical stomatologic situat în Cluj-Napoca, str. Fântânele nr. 3, compus dintr-o încăpere în suprafaţă de 9,98 p şi spaţii comune în suprafaţă de 16,34 mp

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 >> din 26