Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28

Hotararea nr. 270 - 19 decembrie 2007 privind transmiterea din administrarea Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. OCTAVIAN FODOR” Cluj-Napoca în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj a unor spaţii din cadrul imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea  nr.40

Hotararea nr. 271 - 19 decembrie 2007 privind acordul de principiu pentru cumpărarea de către Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca a unor pachete de acţiuni de la unităţile aeroportuare care urmează să se privatizeze (acţiuni, titluri de participare şi titluri de plasament) precum şi de la alte aeroporturi din România şi din străinătate, la companii aeriene şi alte societăţi din domeniul aviaţiei

Hotararea nr. 272 - 19 decembrie 2007 privind aprobarea acordului de parteneriat dintre  Organizaţia „Amare Prhala”- Fraţii Noştri Cluj, Consiliul Judeţean Cluj şi Şcoala de Arte şi Meserii „Samus” Cluj, pentru înaintarea spre finanţare a proiectului „Promovarea oportunităţilor de ocupare pe piaţa muncii pentru cetăţenii de etnie romă din judeţul Cluj”  propus  prin Programul PHARE RO 2005/017 – 533.04.02 referinţa 3, Programul  Coeziune Economică şi Socială, Măsuri de Incluziune Socială şi a cheltuielilor de cofinanţare aferente acestuia

Hotararea nr. 273 - 19 decembrie 2007 privind  includerea în domeniul public al Judeţului Cluj a lucrărilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Cluj – Napoca şi din localităţile rurale ale judeţului Cluj, precum şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Cluj a unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
Anexa 1 la hotarare
Anexa 2 la hotarare
Anexa 3 la hotarare
Anexa 4 la hotarare

Hotararea nr. 274 - 19 decembrie 2007 privind aprobarea concesionării, conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical situat în Cluj-Napoca, str. Horea  nr. 40, format dintr-o încăpere în suprafaţă de 14,35 mp şi spaţii comune în suprafaţă de 5,89 mp, respectiv a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical situat în Cluj-Napoca, str. Horea  nr. 40, compus dintr-o încăpere în suprafaţă de 20 mp şi spaţii comune în suprafaţă de 5,89 mp

Hotararea nr. 275 - 19 decembrie 2007 privind numirea d-lui Sîrca Viorel în funcţia publică de conducere de director executiv al  Direcţiei  Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj

Hotararea nr. 276 - 19 decembrie 2007 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pe anul 2008 pentru Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca
Organigrama
Statul de functii

Hotararea nr. 277 - 19 decembrie 2007  privind insusirea unor documentatii tehnice cadastrale pentru reglementarea situatiei juridice a imobilului situat in Municipiul Cluj-Napoca str. Fabricii de Zahăr, nr.49-51, aflat in administrarea Şcolii de Arte şi Meserii SAMUS si a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

Hotararea nr. 278 - 19 decembrie 2007 privind transmiterea din administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj în administrarea Bibliotecii Centrale Universitare “Lucian Blaga” Cluj-Napoca a unui teren, proprietate publica a Judetului Cluj, în suprafaţă de 1230 mp în vederea edificării unei cladiri cu destinatie de depozit de carte

Hotararea nr. 279 - 19 decembrie 2007  privind demararea procedurii de scoatere din circuitul agricol a  terenului în suprafaţă de 159,562 ha, situat în Comuna Jucu, înscris în CF Jucu 646,647, 648, 649,650, 651, 652,653,654, 655,656,657,658

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28