Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 18 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28

Hotararea nr.91 - 25 aprilie 2007  privind modificarea  Programului de investiţii publice pe anul 2007 finanţat din  fondul de rulment repartizat la Consiliul Judeţean Cluj

Hotararea nr.92 - 25 aprilie 2007  privind aprobarea bilanţului contabil  pe anul 2006 al COMPANIEI DE APĂ „SOMEŞ” S.A., unitate aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj
Anexa la hotarare

Hotararea nr.93 - 25 aprilie 2007  privind  repartizarea sumelor din cota de 20% din sumele defalcate pentru echilibrare şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală
Anexa la hotarare

Hotararea nr.94 - 25 aprilie 2007  pentru modificarea punctului V –REGIA AUTONOMĂ “AEROPORTUL INTERNAŢIONAL” CLUJ-NAPOCA şi  a punctului VI – REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT A JUDEŢULUI CLUJ Consiliul de Administraţie - din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.150/2004 privind componenţa consiliilor de administraţie ale societăţilor  comerciale şi regiilor autonome aflate sub autoritatea  Consiliului Judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr.95 - 25 aprilie 2007  privind modificarea şi completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 150 din 26 iulie 2006

Hotararea nr.96 - 25 aprilie 2007  privind aprobarea modificării anexei  la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 59/2007 referitoare la aprobarea solicitării de transmitere cu titlu gratuit a unor imobile   din domeniul privat al statului şi  administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"- Sucursala pentru Reprezentare şi Protocol "Victoria" Cluj-Napoca  în domeniul privat al Judeţului Cluj şi administrarea Consiliului Judeţean  Cluj

Hotararea nr.97 - 25 aprilie 2007  privind aprobarea Studiului de fezabilitate « Branşament şi instalaţii de utilizare gaze naturale, instalaţii incălzire centrală si apă caldă menajeră la Sanatoriul TBC Săvadisla, Judeţul Cluj »

Hotararea nr.98 - 25 aprilie 2007  privind aprobarea Studiului de fezabilitate Reparaţii curente la Muzeul Memorial “Octavian Goga”,localitatea Ciucea, Judeţul Cluj

Hotararea nr.99 - 25 aprilie 2007  privind trecerea Căminului pentru Persoane Vârstnice Gherla din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Cluj

Hotararea nr.100 - 25 aprilie 2007  pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 219/2005 privind stabilirea clauzelor minime care vor fi incluse în contractul de vânzare-cumpărare a unui teren aflat în proprietatea  S.C. TETAROM S.A. ce se va încheia între proprietar şi Concernul Multinaţional Emerson

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28