Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 19 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> din 25

Hotararea nr.66 - 29 martie 2006 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Cluj a unor construcţii în vederea scoaterii din funcţiune, casarii  şi demolării acestora

Hotararea nr.65 - 29 martie 2006 privind darea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat  a judetului Cluj in administrarea Consiliului local al comunei Floresti a imobilului cu destinatia SCOALA AJUTATOARE, situata in Cartierul CETATEA FETEI, comuna Floresti, judetul Cluj si  aflata in proprietatea publica a judetului Cluj

Hotararea nr.64 - 29 martie 2006 privind repartizarea pe culte religioase a posturilor pentru personalul neclerical, urmare a suplimentării numărului de posturi

Hotararea nr.63 - 29 martie 2006 cu privire  la numirea "Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul  "S.C. ALFA INSTRUIRE A CONDUCATORILOR AUTO AMATORI S.A.”, in vederea eliberarii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr.62 - 29 martie 2006 privind avizarea Documentatiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul C.N. TRANSELECTRICA S.A. – SUCURSALA DE TRANSPORT CLUJ, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului, Nr. 27, jud. Cluj, in vederea eliberarii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr.61 - 29 martie 2006 privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA , pe seama bugetului propriu al Consiliului Judeţean, la capitolul 68.02”Asigurări şi asistenţă socială”pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului , transpunerea cheltuielilor Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor stabilite pentru anul 2006 ca şi „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”şi nominalizarea la capitolul 66.02”Sănătate”de fonduri pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj-Napoca
Anexa la hotărâre

Hotararea nr.60 - 29 martie 2006 pentru modificarea punctului VI – Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj - consiliul de administraţie - din anexa la Hotărârea nr. 150 adoptată de Consiliul Judeţean Cluj în şedinţa sa din 13 octombrie 2004 privind componenţa consiliilor de administraţie ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean

Hotararea nr.59 - 29 martie 2006 privind aprobarea participarii d-nei GOGONEA Rodica la cel de-al treilea program de stagiu de practica la Biroul de Reprezentare al UNCJR la Bruxelles

Hotararea nr.58 - 29 martie 2006 privind ajustarea tarifelor suplimentare la serviciul  de canalizare – epurare ape uzate prestat pentru agenţii economici poluatori, solicitate de SC. Compania de Apă Someş SA

Hotararea nr.57 - 29 martie 2006 privind executarea unor lucrări din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (I I D)

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> din 25