Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28

Hotararea nr. 93 - 27 Aprilie 2005 - privind cofinantarea proiectelor “Locuinte protejate” si “Aici este casa mea” din cadrul programului Phare 2003 - “Sprijin pentru reforma sistemului de protectie a persoanelor cu handicap din Romania”

Hotararea nr. 92 - 27 Aprilie 2005 - pentru aprobarea planului de restructurare/inchidere a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap din Judetul Cluj

Hotararea nr. 91 - 27 Aprilie 2005 - pentru aprobarea modificarii Hotararii nr. 27/2003 privind aprobarea infiintarii Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti a Judetului Cluj

Hotararea nr. 90 - 27 Aprilie 2005 - privind aprobarea Planului de ªcolarizare pentru anul ºcolar 2005-2006 pentru judeþul Cluj

Hotararea nr. 89 - 27 Aprilie 2005 - privind aprobarea bilanþului contabil pe anul 2004 al Societãþii Comerciale „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ” S.A.

Hotararea nr. 87 - 27 Aprilie 2005 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judetului Cluj a unor construcþii aflate în administrarea Spitalului Clinic de Copii

Hotararea nr. 86 - 27 Aprilie 2005 - privind trecerea din administrarea Spitalului Clinic Judetean Cluj in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj a unor cladiri care apartin domeniului public al judetului Cluj

Hotararea nr. 85 - 27 Aprilie 2005 - privind darea in administrare a unor spatii din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 26, proprietate publica a judetului Cluj, in administrarea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca pentru Directia de Evidenta a Persoanelor a municipiului Cluj-Napoca

Hotararea nr. 84 - 27 Aprilie 2005 - privind aprobarea studiului de fezabilitate “DEZVOLTAREA TURISMULUI DE IARNÃ ÎN MUNÞII APUSENI – JUDEÞELE CLUJ ªI BIHOR”

Hotararea nr. 83 - 27 Aprilie 2005 - privind aprobarea studiului de fezabilitate «MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES IN ZONA TURISTICA RACHIÞELE - PRISLOP – IC PONOR»

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28