Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 26 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23

Hotararea nr. 47 - 26 Martie 2004 - privind numirea în consiliile de administraþie ale spitalelor publice a reprezentanþilor din partea Consiliului Judeþean Cluj

Hotararea nr. 46 - 26 Martie 2004 - privind înlocuirea unui membru în comisia de cenzori ºi a numirii membrilor supleanþi la S.C. « UNIVERS T » S.A. Cluj-Napoca

Hotararea nr. 45 - 26 Martie 2004 - privind proiectul de hotãrâre de completare a Hotãrârii Consiliului Judeþean nr. 17/2004 cu componenþa Consiliului de administraþie ºi a Comisiei de cenzori pentru S.C. „Centrul Agro Transilvania” S.A. Cluj

Hotararea nr. 43 - 26 Martie 2004 - privind iniþierea demersurilor necesare realizãrii în judeþul Cluj a unui Centru Expoziþional

Hotararea nr. 44 - 26 Martie 2004 - privind reeºalonarea plãþii sumei de 477.575 USD de cãtre S.C. Target Investments SRL

Hotararea nr. 40 - 26 Martie 2004 - privind aprobarea studiilor de fezabilitate “CENTRE ZONALE DE PRELUCRARE A DEªEURILOR” în oraºul Huedin ºi comuna Apahida ºi implementarea acestor obiective prin parteneriat public - privat

Hotararea nr. 41 - 26 Martie 2004 - privind modificarea anexei nr. 2 a Hotãrârii nr. 99/2003 prin care a fost aprobat dosarul de prezentare a imobilului si a documentatiei pentru desfãºurarea ºi organizarea licitaþiei publice de vânzare a cotei de 68,75% (ap. 2) din constructia situata în Cluj-Napoca str. Cuza Vodã nr. 1, precum ºi a caietului de sarcini pentru concesionarea terenului aferent construcþiei

Hotararea nr. 39 - 26 Martie 2004 - privind transmiterea in administrare a unor suprafete de teren aflate in proprietate publica a Judetului Cluj, din administrarea Regiei Autonome Aeroportul International Cluj-Napoca in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, Unitatea Speciala de Aviatie

Hotararea nr. 38 - 26 Martie 2004 - privind nominalizarea Consiliului Local Aghireºu pentru cofinanþarea proiectului SAPARD „Canalizarea localitãþii Aghireºu Fabrici” din programul nr. 12 cofinanþare programe comunitare

Hotararea nr. 37 - 26 Martie 2004 - privind aprobarea preluarii in administrarea provizorie a Consiliului Judetean Cluj prin Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat a Judetului Cluj a drumului comunal DC 55 : DJ 150 – Iacobeni, km 0+000-4+000, pe perioada executarii lucrarii de "Intretinere drumuri pietruite prin stabilizare cu lianti"

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23