Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 25 Martie 2017
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Hotarari

Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Hotarari - toate | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 449

Hotararea nr. 199 - 31 august 2016 privind atribuirea licenţelor de traseu pentru  traseele cuprinse în Programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2014 – 2019, propuse de Comisia Paritară în şedinţa din data de 23.08.2016
anexa

Hotararea nr. 165- 22 iulie 2016 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Cluj  în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vederea exercitării drepturilor de acţionar

Hotararea nr. 166- 22 iulie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Cluj la data de 31.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa 1       Anexa 2

Hotararea nr. 167- 22 iulie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 247/2007 privind aprobarea prelungirii duratei de concesiune a spaţiilor în care funcţionează  cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, cu modificările si completările ulterioare

Hotararea nr. 168- 22 iulie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 93/2016 privind stabilirea spaţiilor de folosinţă comună pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 40 si a modului de utilizare a acestora
Rectificarea nr. 1 la hotarare

Hotararea nr. 169- 22 iulie 2016 pentru aprobarea concesionării unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical de medicina familiei, situat în Municipiul Cluj-Napoca, strada Fântânele nr. 3, în regim de tură/contratură
Anexa

Hotararea nr. 170- 22 iulie 2016 privind revocarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj asupra imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Padin nr. 20

Hotararea nr. 171- 22 iulie 2016 privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2016
Anexa 1             Anexa 2                  Anexa 2a              Anexa 2b             Anexa 3          Anexa 4

Hotararea nr. 172- 22 iulie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 44/26.02.2016 privind nominalizarea sumei de 35.793 mii lei constituită din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din TVA, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 173- 22 iulie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 204/2015 privind aprobarea contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Cluj, pentru perioada 2017 - 2022, la acţiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 449