Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 19 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 43

Hotararea nr. 250 - 29 iulie 2013 privind nominalizarea sumei de 350,00 mii lei pe unităţi de cult, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 88/2013 la Capitolul nr. 67.02 –Religie-,aparţinând cultelor: Reformat, Romano–Catolic, Unitarian şi Evanghelic Lutheran
Anexa

Hotararea nr. 251 - 29 iulie 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 216/2013 privind nominalizarea pe unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, a sumei de 800,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 88/2013, la Capitolul nr. 67.02 Religie – Alte Culte

Hotararea nr. 252 - 29 iulie 2013 privind constatarea vacantării unei functii de membru al Consiliului de administratie al Regiei Autonome a Drumurilor Judetene Cluj

Hotararea nr. 253 - 29 iulie 2013 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Clujîn Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apa Someş S.A.,în vederea exercitării drepturilor de acţionar

Hotararea nr. 254 - 29 iulie 2013 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Clujîn Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A.,
în vederea exercitării drepturilor de acţionar

Hotararea nr. 255 - 29 iulie 2013 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Cluj Arena S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar

Hotararea nr. 256 - 29 iulie 2013 pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Cluj privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011

Hotararea nr. 257 - 29 iulie 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 263/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la S.C. Univers T S.A.

Hotararea nr. 258 - 29 iulie 2013 privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Cluj în managementul şi implementarea Proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru  intervenţii în situaţii de urgenţă din  Transilvania de Nord - etapa a-III-a” şi a cheltuielilor Judeţului Cluj legate de proiect

Hotararea nr. 259 - 29 iulie 2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Alimentarea cu energie electrică a Centrului de management integrat al deşeurilor Zona Tufele Roşii, Judeţul Cluj”, din cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Cluj”

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 43