Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 23 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28

Hotararea nr. 110 - 31 Mai 2005 - privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli a Direcþiei Judeþene de Evidenþã a Persoanelor Cluj

Hotararea nr. 111 - 31 Mai 2005 - privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul bugetar 2006

Hotararea nr. 112 - 31 Mai 2005 - privind aprobarea pretului la apa potabila si a tarifului pentru prestarea serviciului de canalizare – epurare ape uzate, solicitate de S.C. Compania de Apa Somes S.A.

Hotararea nr. 108 - 31 Mai 2005 - privind repartizarea din fondul de rulment a sumei de 532.000 mii lei pentru cheltuieli de capital - Direcþiei Judeþene de Evidenþã a Persoanelor Cluj

Hotararea nr. 109 - 31 Mai 2005 - privind repartizarea din impozitul pe venit încasat la bugetul Consiliului Judeþean, din cota de 13%, a sumei de 4.770.998 mii lei pentru Direcþia Judeþeanã de Evidenþã a Persoanelor Cluj

Hotararea nr. 107 - 31 Mai 2005 - privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanþarea serviciilor comunitare de evidenþa persoanelor pentru anul 2005

Hotararea nr. 106 - 31 Mai 2005 - privind aprobarea extensiei perioadei de finalizare a lucrãrilor la Obiectivul: “Centrul de Marketing pentru Produse Agro-Alimentare Cluj”, componentã a Programului Phare 2001 “Coeziune Economicã ºi Socialã”, Infrastuctura Mare Regionalã

Hotararea nr. 105 - 31 Mai 2005 - cu privire la desemnarea unui membru în Consiliul de Administraþie al Casei de Asigurãri de Sãnãtate a judeþului Cluj

Hotararea nr. 104 - 31 Mai 2005 - privind darea in folosinta gratuita a unei parti dintr-un imobil, proprietate publica a judetului Cluj, Centrului Judetean Cluj de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog

Hotararea nr. 88 - 27 Aprilie 2005 - privind aprobarea punerii în valoare a terenurilor din patrimoniul judeþului Cluj conform H.C.J. nr. 73/23.03.2005

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28