Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 19 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >> din 17

Hotararea nr. 9 - 07 Februarie 2003 - - completarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Serviciului public de protecþie a plantelor - aprobarea tarifelor pentru prestãri servicii cãtre persoane fizice ºi juridice - înfiinþarea subcentrului de protecþie a plantelor în comuna Sânpaul

Hotararea nr. 8 - 07 Februarie 2003 - privind stabilirea mandatarului Consiliului Judetean Cluj in vederea reprezentarii Judetului Cluj la incheierea actelor necesare infiintarii societatii care urmeaza sa administreze parcul industrial Campia Turzii-Turda si aprobarea sumelor necesare constituirii societatii

Hotararea nr. 7 - 07 Februarie 2003 - privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean a complexului sportiv Cluj-Napoca

Hotararea nr. 5 - 07 Februarie 2003 - privind cofinanþarea proiectului PHARE RO 0007.02.01.01.0445, « Administraþia publicã judeþeanã – apropierea de profesionalism »

Hotararea nr. 6 - 07 Februarie 2003 - privind aprobarea solicitarii de transmitere din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului de Interne, in proprietatea publica a Judetului Cluj si in administrarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Cluj, a unui imobil situat in municipiul Cluj – Napoca, str.Fabricii de Zahar nr. 49-51

Hotararea nr. 4 - 07 Februarie 2003 - privind repartizarea pe programe a sumelor de 50% din cota de 17% din impozitul pe venit pentru anul 2003

Hotararea nr. 3 - 07 Februarie 2003 - privind adoptarea Stategiei Judetene privind Reforma Sistemului de Protectie a Drepturilor Copilului 2003-2007

Hotararea nr. 1 - 07 Februarie 2003 - privind aprobarea Strategiei Consiliului Judeþean pentru dezvoltarea judeþului Cluj în anul 2003

Hotararea nr. 2 - 07 Februarie 2003 - privind aprobarea numãrului de personal, organigramei ºi statului de funcþii pe anul 2003 pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeþean Cluj, instituþiile ºi serviciile publice, precum ºi regiile autonome ºi societãþile comerciale de interes judeþean

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >> din 17