Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> din 25

Hotararea nr.96 - 17 mai 2006 privind mandatarea Preşedintelui Consiliului Judeţean să decidă şi să se exprime  în numele şi pentru Consiliul Judeţean Cluj cu privire la exercitarea dreptului de preempţiune conferit acestuia în temeiul prevederilor Legii nr. 422 /2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr.95 - 17 mai 2006 cu privire la necesitatea prezentarii documentatiilor de urbanism (PUD, PUZ)  in  vederea obtinerii avizului CJUAT si  a proiectului de autorizare a constructiilor (PAC) pe suport clasic si suport magnetic

Hotararea nr.94 - 17 mai 2006 privind trecerea din administrarea Spitalului Clinic Judetean Cluj in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj a unui spaţiu ce aparţine domeniului public al judetului Cluj

Hotararea nr.93 - 17 mai 2006 privind aprobarea Regulamentului şi a criteriilor de organizare şi desfăşurare a concursurilor “Cea mai bine gospodărită comună din judeţ” şi “Cea mai frumoasă şi bine întreţinută gospodărie din comună”

Hotararea nr.92 - 17 mai 2006 privind aprobarea bilanţului contabil  pe anul 2005 al Societăţii Comerciale „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ” S.A.

Hotararea nr.91 - 27 aprilie 2006 privind nominalizarea pe beneficiari a sumelor aprobate pe programe prioritare prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 1 /2006

Hotararea nr.90 - 27 aprilie 2006 privind aprobarea bilanţului contabil  pe anul 2005 al Societăţii Comerciale TETAROM S.A.  Cluj-Napoca

Hotararea nr.89 - 27 aprilie 2006 privind transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului de investiţii "Spitalul Clinic de Urgenţă şi Centrul de Investigaţie, Diagnostic şi Tratament - Cluj-Napoca" şi a terenului aferent din proprietatea privată a judetului Cluj si din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Cluj in proprietatea publica a Statului Roman si in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu obligaţia amenajării şi finalizării lucrărilor pentru Liceul şi Academia de Muzică

Hotararea nr.88 - 27 aprilie 2006 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Acordul aprobat prin Hotararea  Consiliului Judetean Cluj nr. 185 din 18 noiembrie 2004 cu privire la stabilirea unor masuri  necesare in vederea repartizarii locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, pentru Cartierul Rezidential “Cetatea Fetei” din comuna Floresti, Judetul Cluj

Hotararea nr.87 - 27 aprilie 2006 privind schimbarea denumirii Şcolii Speciale de Arte şi Meserii Cluj-Napoca şi atribuirea denumirii de Şcoala de Arte şi Meserii „Samus”  Cluj-Napoca

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> din 25