Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 26 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28

Hotararea nr. 121 - 31 Mai 2005 - privind aprobarea funcþionãrii ca persoane juridice a 11 unitãþi de învãþãmânt special aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean Cluj care au mai puþin de 200/100 de elevi/preºcolari pentru anul ºcolar 2005-2006

Hotararea nr. 122 - 31 Mai 2005 - privind aprobarea parteneriatului ºi cofinanþarea proiectului «Dã-mi o ºansã realã !»

Hotararea nr. 119 - 31 Mai 2005 - privind pierderea calitãþii de membru al Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã de cãtre dl. chestor Teodor Pop-Puºcaº întrucât nu mai îndeplineºte funcþia care a determinat desemnarea ºi validarea persoanei care îl înlocuieºte

Hotararea nr. 120 - 31 Mai 2005 - privind asocierea Consiliului Judetean Cluj cu Consilile Locale ale comunelor Apahida, Cojocna, Aiton, Tureni pentru realizarea obiectivului “Descongestionarea traficului rutier între polii economici de dezvoltare ai regiunii nord-vest: Cluj-Napoca ºi Oradea” – Phare 2003

Hotararea nr. 118 - 31 Mai 2005 - privind aprobarea bilanþului contabil pe anul 2004 al Regiei Autonome Judeþene Apã-Canal Cluj

Hotararea nr. 117 - 31 Mai 2005 - privind acordarea de cãtre Consiliul Judeþean Cluj ca instituþie publicã implicatã în privatizarea SC Clujana SA a mandatului special reprezentantului CJC in AGA la SC Clujana SA in vederea aprobarii vanzarii de active si terenuri la aceasta societate

Hotararea nr. 116 - 31 Mai 2005 - privind stabilirea, pentru anul bugetar 2006, a valorilor taxelor pentru emiterea autorizatiilor si acordurilor prealabile, a tarifelor de utilizare a unor obiective amplasate pe terenuri apartinand drumurilor judetene din judetul Cluj, a tarifelor de eliberare a autorizatiilor speciale de transport pentru depasirea limitelor de greutate si/sau de gabarit de catre autovehicule si a tarifelor de inchiriere si publicitate pentru obiective apartinind domeniului public si privat al judetului Cluj, aflate in administrarea R.A.A.D.P.P. al judeþului Cluj

Hotararea nr. 115 - 31 Mai 2005 - privind modificarea ºi completarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Cluj nr. 21/2005 referitor la constituirea comisiei de finanþare a învãþãmântului preuniversitar de stat

Hotararea nr. 114 - 31 Mai 2005 - privind aprobarea numirii domnului ªteþca Gheorghe ca membru al Consiliului de administraþie al S.C. Centrului Agro Transilvania Cluj S.A.

Hotararea nr. 113 - 31 Mai 2005 - privind achizitionarea imobilelor cuprinse in proiectele Direcþiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj si finantate prin Programul Phare

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28