Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 19 Februarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 43

Hotararea nr. 298 - 27 august 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

Hotararea nr. 299 - 27 august 2013 privind aprobarea includerii în domeniul public al Judeţului Cluj a unor investiţii şi aprobarea unor măsuri pentru reglementarea situaţiei juridice a acestora
Anexa

Hotararea nr. 300 - 27 august 2013 pentru însuşirea unei documentaţii topografice privind imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca str. Ospătăriei f.n., identificat în Cartea Funciară nr. 255111 Cluj-Napoca

Hotararea nr. 301 - 27 august 2013 pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 278 din 29 iulie 2013 privind aprobarea de către Consiliul Judeţean Cluj, în calitate de acţionar unic la S.C. UNIVERS „T" S.A., a Actului adiţional nr. 8 la Contractul de asociere nr. 103/2006,  a Actului adiţional nr. 1 la Contractul de superficie şi a Acordului în vederea realizării unei baze sportive, ce vor fi încheiate între S.C. UNIVERS T S.A. şi S.C. IULIUS
MALL CLUJ S.R.L.

Hotararea nr. 277 - 5 august 2013 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Clujana S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar, rectificată
Anexe  1-9    Rectificare

Hotararea nr. 278 - 5 august 2013 privind aprobarea de către Consiliul Judeţean Cluj, în calitate de acţionar unic la S.C. UNIVERS „T" S.A., a Actului adiţional nr. 8 la Contractul de asociere nr. 103/2006,  a Actului adiţional nr. 1 la Contractul de superficie şi a Acordului în vederea realizării unei baze sportive, ce vor fi încheiate între S.C. UNIVERS T S.A. şi S.C. IULIUS MALL CLUJ S.R.L. , rectificată
Rectificare nr.1

Hotararea nr. 279 - 5 august 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 216/2013 privind nominalizarea pe unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, a sumei de 800,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 88/2013, la Capitolul nr. 67.02 Religie – Alte Culte, cu modificările ulterioare, rectificată
Rectificare

Hotararea nr. 280 - 5 august 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 106 din 3 aprilie 2013 privind nominalizarea unor sume, constituite din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, precum şi din sumele reţinute ca urmare a aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru cofinanţarea proiectelor de dezvoltare locală în anul 2013, cu modificările ulterioare, rectificată
Rectificare

Hotararea nr. 238 - 29 iulie 2013 privind premierea elevilor care au obţinut media 10 pentru admiterea în clasa a IX-a, ca urmare a mediei aritmetice de la testele naţionale şi media generală a anilor de studii, precum şi a celor care au obţinut media 10 în urma probelor susţinute în cadrul examenului de Bacalaureat - sesiunea iunie 2013-

Hotararea nr. 239 - 29 iulie 2013 privind premierea elevului Mocean Mihai Marian pentru rezultatele obţinute la probelor susţinute în cadrul examenului de Bacalaureat –sesiunea iunie 2013-

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 43