Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 25 Februarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28

Hotararea nr.146 - 28 iunie 2007 privind trecerea din administrarea Şcolii de Arte şi Meserii „SAMUS” în administrarea Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj -Napoca şi Centrului Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală a unei clădiri dezafectate ce aparţine domeniului public al judeţului Cluj şi a terenului aferent

Hotararea nr.147 - 28 iunie 2007 privind  repartizarea  sumelor din cota de 20% din sumele defalcate pentru echilibrare şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală

Hotararea nr.148 - 28 iunie 2007 privind insusirea documentatiei tehnice cadastrale de dezmembrare a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca str. Taietura Turcului nr.47, inscris in CF 143122  nr. top.21043/1, precum si modificarea si completarea HCJ nr. 14/2007

Hotararea nr.149 - 28 iunie 2007 privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafaţă de 159,562 ha, proprietate publica a Judetului Cluj, situat in comuna Jucu , inscris in CF Jucu nr. 303, 304, 308 si 289

Hotararea nr.150 - 28 iunie 2007 privind aprobarea majorării capitalului social al SC TETAROM SA prin aportul în natură al unui teren aflat în proprietatea Judeţului Cluj, situat in comuna Jucu, în vederea obţinerii titlului de parc industrial

Hotararea nr.151 - 28 iunie 2007 privind  aprobarea încheierii unei convenţii între  Judeţul Cluj şi Bank Leumi Romania S.A. în vederea reglementării regimului juridic al constructiilor edificate pe terenul proprietate a  judeţului Cluj din incinta Stadionului “Ion Moina” Cluj-Napoca

Hotararea nr.152 - 28 iunie 2007 privind acordarea de către Consiliul Judeţean Cluj a mandatului special reprezentantului CJC în AGA la SC Clujana SA în vederea aprobării completării obiectului de activitate şi modificării componenţei cenzorilor supleanţi a SC Clujana SA

Hotararea nr.153 - 28 iunie 2007 privind iniţierea demersurilor în vederea aprobării încheierii unui  Acord de colaborare între Consiliul Judeţean Cluj şi Regiunea Terni (Republica Italiană)

Hotararea nr.154 - 28 iunie 2007 privind modificarea  anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr.48/2007 pentru aprobarea Programului de investiţii publice pe anul 2007 finanţat din fondul de rulment repartizat la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului  Cluj
Anexa la hotarare

Hotararea nr.155 - 28 iunie 2007 privind suplimentarea  fondurilor alocate executării lucrărilor  “Mansardare- amenajare pod la Palatul Administrativ Cluj, aripa est-Consiliul Judetean”

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28