Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 15 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28

Hotararea nr. 132 - 16 Iunie 2005 - cu privire la numirea d-nei Brad Nicoleta Maria în funcþia publicã de director executiv al Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Cluj

Hotararea nr. 131 - 16 Iunie 2005 - privind schimbarea categoriilor de lucrãri din reparaþii capitale în lucrãri de reparaþii curente la Clinica de Neurologie din cadrul Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Cluj

Hotararea nr. 130 - 31 Mai 2005 - privind valorificarea spatiilor nefinalizate din incinta Bibliotecii Judetene “Octavian Goga”, municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, prin inchiriere

Hotararea nr. 129 - 31 Mai 2005 - privind aprobarea punerii în valoare a terenului din incinta Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” str. B.P. Haºdeu nr. 6 aflat în patrimoniul judeþului Cluj conform H.C.J. nr. 73/23.03.2005

Hotararea nr. 128 - 31 Mai 2005 - privind aprobarea punerii în valoare a terenului din perimetrul Parcului Est, cartier Gheorghieni aflat în patrimoniul judeþului Cluj, conform H.C.J. nr. 73/23.03.2005

Hotararea nr. 127 - 31 Mai 2005 - privind aprobarea încheierii unei convenþii între Consiliul Judeþean Cluj ºi Ministerul Transporturilor Construcþiilor ºi Turismului, în vederea realizãrii Programului Guvernamental de alimentare cu apã la sate, aprobat prin H.G. nr. 687/1997 ºi H.G. nr. 1036/2004

Hotararea nr. 126 - 31 Mai 2005 - privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri între judeþul Cluj si Compania Nationala de Cai Ferate CFR S.A., schimb care are ca obiect parcele de teren situate în Cluj-Napoca str. Taietura Turcului nr. 47

Hotararea nr. 124 - 31 Mai 2005 - privind nominalizarea unor sume defalcate din impozitul pe venit repartizate pe programe în limita cotei de 15%

Hotararea nr. 125 - 31 Mai 2005 - privind garantarea unui împrumut de 1.500.000 mii lei contractat de Consiliul Local Cãlãraºi de la Banca Comercialã Românã

Hotararea nr. 123 - 31 Mai 2005 - privind avizarea Documentatiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C."HIDROELECTRICA" S.A - SUCURSALA HIDROCENTRALE CLUJ, in vederea eliberarii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28