Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28

Hotararea nr. 142 - 20 Iulie 2005 - privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Comisiei socio-economice, de organizare ºi avizare a implantãrii structurilor de vânzare cu amãnuntul cu suprafaþã mare ºi definirea tipologiei structurilor de vânzare

Hotararea nr. 141 - 16 Iunie 2005 - privind initierea demersurilor in vederea unei asocieri cu parteneri din sectorul privat pentru realizarea unei Baze Sportive in municipiul Cluj-Napoca

Hotararea nr. 140 - 16 Iunie 2005 - privind alocarea din fondul de rezervã bugetarã a sumei de 1 miliard lei pentru ajutorarea sinistraþilor din þarã

Hotararea nr. 139 - 16 Iunie 2005 - privind aprobarea demersurilor necesare realizãrii schimbului între judeþul Cluj si Eparhia Reformatã de Ardeal, schimb care are ca obiect douã parcele de teren situate în Calea Turzii nr. 2-14

Hotararea nr. 137 - 16 Iunie 2005 - cu privire la aprobarea repartizarii locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, pentru Cartierul Rezidential “Cetatea Fetei” din comuna Floresti, judetul Cluj

Hotararea nr. 138 - 16 Iunie 2005 - privind nominalizarea unor sume defalcate din impozitul pe venit pentru cofinanþarea unor proiecte SAPARD

Hotararea nr. 136 - 16 Iunie 2005 - privind aprobarea aderãrii Consiliului Judeþean Cluj la „Asociaþia pentru Infrastructura Regionalã ºi dezvoltarea Durabilã Someº, Dej” ºi participarea acestuia ca membru cu drepturi depline la adunãrile generale ale asociaþiei

Hotararea nr. 135 - 16 Iunie 2005 - privind aprobarea protocolului de cooperare intre Consiliul Judetean Cluj si Provincia Autonoma Trento din Italia

Hotararea nr. 134 - 16 Iunie 2005 - privind aprobarea studiului de fezabilitate “REPARATII CURENTE LA SCOALA SPECIALA DEJ – INLOCUIRE TAMPLARIE LEMN FERESTRE SI USI CU TAMPLARIE PVC SI GEAM TERMOPAN”

Hotararea nr. 133 - 16 Iunie 2005 - privind aprobarea Contractului de Asociere a Consiliului Judeþean Cluj cu Consilile Locale ale comunelor Apahida, Cojocna, Aiton, Tureni pentru realizarea obiectivului “Descongestionarea traficului rutier între polii economici de dezvoltare ai regiunii nord-vest: Cluj-Napoca ºi Oradea” – cu finanþare prin programul Phare

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28