Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Marti, 14 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23

Hotararea nr. 96 - 04 Iunie 2004 - privind utilizarea definitivã a sumei de 141.944 mii lei din fondul de rulment pentru lucrãrile de reparaþii curente la Mausoleul Muzeului “Octavian Goga” din localitatea Ciucea, judeþul Cluj

Hotararea nr. 95 - 04 Iunie 2004 - privind delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitãþilor din zonele oraºului Huedin ºi comunei Apahida aferente Managementului integrat al deºeurilor din judeþul Cluj, prin concesionare

Hotararea nr. 93 - 04 Iunie 2004 - privind avizarea Documentatiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "DISTRIGAZ NORD" S.A TIRGU MURES - SUCURSALA D.G.N. CLUJ in vederea eliberarii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 94 - 04 Iunie 2004 - privind avizarea Documentatiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.N. " TRANSGAZ" S.A - SUCURSALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE MEDIAS - REGIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE CLUJ in vederea eliberarii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 92 - 04 Iunie 2004 - cu privire la încheierea unei Convenþii de colaborare între Consiliul Judeþean Cluj ºi Arhiepiscopia Ortodoxã a Vadului, Feleacului ºi Clujului, Episcopia Românã Unitã cu Roma Greco–Catolicã, de Cluj-Gherla, Eparhia Reformatã din Ardeal Biserica Unitarianã din Transilvania ºi Protopopiatul Romano-Catolic

Hotararea nr. 91 - 04 Iunie 2004 - privind aprobarea scoaterii din patrimoniul public al judeþului Cluj a ºopronului de la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, în vederea casãrii acestuia

Hotararea nr. 90 - 04 Iunie 2004 - privind numirea domnului Ioan Berche in calitatea de director general al Regiei Autonome pentru Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj

Hotararea nr. 89 - 04 Iunie 2004 - privind aprobarea statului de funcþii pe anul 2004 pentru Corpul Judeþean al Gardienilor Publici Cluj

Hotararea nr. 88 - 04 Iunie 2004 - privind amendarea H.C.J. nr. 161 din 19 decembrie 2003 prin înfiinþarea programului de punere în aplicare a legii fondului funciar ºi alocarea din cota de 17% din impozitul pe venit a sumei de 1.500.000 mii lei

Hotararea nr. 85 - 04 Iunie 2004 - privind rectificarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Privat al Judeþului Cluj

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23