Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28

Hotararea nr. 152 - 20 Iulie 2005 - cu privire la definitivarea domnului TIBERIU GROZA în funcþia de director al Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Cluj

Hotararea nr. 151 - 20 Iulie 2005 - cu privire la definitivarea doamnei dr. DORINA MANGRA în funcþia de director al Filarmonicii de Stat „Transilvania” Cluj-Napoca

Hotararea nr. 150 - 20 Iulie 2005 - privind utilizarea din Fondul de Rulment a sumei de 2.000.000 mii lei (200.000 RON) necesarã pentru elaborarea documentaþiei ºi obþinerea avizelor pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de acces în zona turisticã Rãchiþele – Prislop – Ic Ponor”

Hotararea nr. 149 - 20 Iulie 2005 - privind avizarea Documentatiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. “SEMROM TRANSILVANIA” S.A. - Sucursala Complex Agrosem Cluj, in vederea eliberarii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 148 - 20 Iulie 2005 - privind avizarea Documentatiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C."HIDROELECTRICA" S.A. - Sucursala Hidrocentrale Cluj, in vederea eliberarii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 146 - 20 Iulie 2005 - privind constituirea Comisiei Judeþene Anti-Sãrãcie ºi Promovare a Incluziunii Sociale

Hotararea nr. 147 - 20 Iulie 2005 - privind avizarea Documentatiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "INDUSTRIA SARMEI" S.A. Campia Turzii, in vederea eliberarii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 144 - 20 Iulie 2005 - privind aprobarea protocolului de predare-preluare a patrimoniului si personalului Centrului de Zi “Tara Minunilor” Cluj-Napoca, aflat in subordinea Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Cluj catre Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

Hotararea nr. 145 - 20 Iulie 2005 - privind completarea si modificarea componenþei consiliilor de administratie la S.C. TETAROM S.A. si Regia Autonomã de Administrare a Domeniul Public ºi Privat al Judeþului Cluj

Hotararea nr. 143 - 20 Iulie 2005 - privind aprobarea protocoalelor de preluare a patrimoniului si a personalului institutiilor de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap din Judetul Cluj, protocoale incheiate in baza Hotararii Consiliului Judetean nr. 208/23.12.2004

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28