Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 31

Hotararea nr. 187 - 31 august 2016 privind aprobarea proiectului cu titlul „ Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj” È™i a cheltuielilor legate de proiect

anexa 1                                          anexa 2

Hotararea nr. 188 - 31 august 2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din judeţ a sumei de 2659,00 mii lei pentru asigurarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă pentru anul 2016

Hotararea nr. 189 - 31 august 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 44/26.02.2016 privind nominalizarea sumei de 35.793 mii lei constituită din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din TVA, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 190 - 31 august 2016 privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2016

anexa 1                        anexa 2                                anexa 2a                                 anexa 2b

anexa 3                        anexa 4

Hotararea nr. 191 - 31 august 2016 privind aprobarea cheltuielilor pentru participarea Consiliului Judeţean Cluj la Târgul Internaţional de investiţii È™i imobiliare EXPO REAL Munchen 2016 - Germania, perioada 4 - 6 octombrie 2016

Hotararea nr. 192 - 31 august 2016 privindaprobarea Organigramei È™i a Statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca
anexa 1 pag 1                   anexa 1 pag 2                              anexa 2

Hotararea nr. 193 - 31 august 2016 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
anexa 1                      anexa 2                    anexa 3                     anexa 4

Hotararea nr. 194 - 31 august 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Cluj în adunarea generală a acţionarilor la societăţile la care acesta este acţionar

Hotararea nr. 195 - 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CLUJANA S.A.
anexa

Hotararea nr. 196 - 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.
anexa

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 31