Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 43

Hotararea nr. 315- 30 septembrie 2013 privind aprobarea înfiinţării în subordinea Consiliului Judeţean Cluj a Serviciului public “Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Cluj„

Hotararea nr. 316- 30 septembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 198/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Cluj în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi, al căror management a fost transferat către Consiliul Judeţean Cluj,  cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 317- 30 septembrie 2013 privind aprobarea atribuirii a 10 licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea nr. 318- 30 septembrie 2013 privind înfiinţarea unor servicii sociale în structura Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj
Rectificare nr. 1 din 10 octombrie 2013 la hotarare

Hotararea nr. 319- 30 septembrie 2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj
Anexa 1     Anexa 2

Hotararea nr. 320- 30 septembrie 2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Regia Autonomă a Drumurilor Judeţene Cluj
Anexa 1        Anexa 2

Hotararea nr. 321- 30 septembrie 2013 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj şi unităţile subordonate 
Anexa 1      Anexa 2      Anexa 3      Anexa 4       Anexa 5

Hotararea nr. 322- 30 septembrie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al S.C. TETAROM S.A.

Hotararea nr. 323- 30 septembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 250/2013 privind nominalizarea sumei de 350,00 mii lei pe unităţi de cult, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 88/2013 la Capitolul nr. 67.02 –Religie-, aparţinând cultelor: Reformat, Romano–Catolic, Unitarian şi Evanghelic Lutheran

Hotararea nr. 324- 30 septembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 118/29.04.2013 privind nominalizarea pe lucrări de reparaţii capitale/curente şi dotări cu echipamente medicale a sumei de 6.580 mii lei, aprobată la Capitolul 66.02 ”Sănătate” prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 88/27.03.2013, cu modificările ulterioare

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 43