Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 20 Ianuarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23

Hotararea nr. 116 - 15 Septembrie 2004 - privind nominalizarea contribuției financiare pentru Proiectul „Sprijin educațional și integrare specifică pentru comunități de rromi” din cadrul programului PHARE – RO 0104.02

Hotararea nr. 114 - 15 Septembrie 2004 - privind aprobarea tarifelor pentru prestari servicii pe anul 2005 a Serviciului Public de Protecție a Plantelor Cluj

Hotararea nr. 115 - 15 Septembrie 2004 - privind cheltuielile anuale cu hrana, pentru copiii institutionalizati care beneficiaza de protectie în conditiile art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997 din scolile speciale de sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj pentru anul scolar 2004-2005

Hotararea nr. 113 - 15 Septembrie 2004 - privind actualizarea taxelor pentru eliberare certificate, avize și autorizații în domeniul construcțiilor, pentru anul bugetar 2005, conform Hotărîrii Guvernului Romaniei nr. 783/2004, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile

Hotararea nr. 112 - 15 Septembrie 2004 - privind încetarea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a d-lui Valentin Cuibus, devenit prefect și validarea în funcția de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a d-nei Mihaela-Anica Rozor, respectiv stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică

Hotararea nr. 111 - 15 Septembrie 2004 - privind acordarea avizului de principiu pentru întocmirea studiului în vederea reorganizării Regiei Autonome Judetene Apa Canal Cluj in societate comerciale pe actiuni

Hotararea nr. 110 - 15 Septembrie 2004 - privind încetarea mandatului de consilier județean prin demisie a d-nei Rozor Mihaela-Anica; validarea mandatului de consilier județean a supleantului Cozma Vasile; repartizarea d-lui Cozma Vasile în comisia de specialitate nr. 4 și 7

Hotararea nr. 108 - 08 Iulie 2004 - privind nominalizarea Consiliului Local Aghireșu pentru suplimentarea cofinanțării proiectului SAPARD „Canalizarea localității Aghireșu Fabrici” din programul nr. 12 proiecte comunitare

Hotararea nr. 109 - 08 Iulie 2004 - privind reorganizarea consiliilor de administrație la societățile comerciale si regiile autonome aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj

Hotararea nr. 107 - 08 Iulie 2004 - privind desemnarea a 6 consilieri județeni care să facă parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică precum și validarea nominală a membrilor A.T.O.P.

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23