Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Marti, 14 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23

Hotararea nr. 116 - 15 Septembrie 2004 - privind nominalizarea contribuþiei financiare pentru Proiectul „Sprijin educaþional ºi integrare specificã pentru comunitãþi de rromi” din cadrul programului PHARE – RO 0104.02

Hotararea nr. 114 - 15 Septembrie 2004 - privind aprobarea tarifelor pentru prestari servicii pe anul 2005 a Serviciului Public de Protecþie a Plantelor Cluj

Hotararea nr. 115 - 15 Septembrie 2004 - privind cheltuielile anuale cu hrana, pentru copiii institutionalizati care beneficiaza de protectie în conditiile art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997 din scolile speciale de sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj pentru anul scolar 2004-2005

Hotararea nr. 113 - 15 Septembrie 2004 - privind actualizarea taxelor pentru eliberare certificate, avize ºi autorizaþii în domeniul construcþiilor, pentru anul bugetar 2005, conform Hotãrîrii Guvernului Romaniei nr. 783/2004, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile

Hotararea nr. 112 - 15 Septembrie 2004 - privind încetarea calitãþii de membru al Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã a d-lui Valentin Cuibus, devenit prefect ºi validarea în funcþia de membru al Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã a d-nei Mihaela-Anica Rozor, respectiv stabilirea indemnizaþiei de ºedinþã pentru membrii Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã

Hotararea nr. 111 - 15 Septembrie 2004 - privind acordarea avizului de principiu pentru întocmirea studiului în vederea reorganizãrii Regiei Autonome Judetene Apa Canal Cluj in societate comerciale pe actiuni

Hotararea nr. 110 - 15 Septembrie 2004 - privind încetarea mandatului de consilier judeþean prin demisie a d-nei Rozor Mihaela-Anica; validarea mandatului de consilier judeþean a supleantului Cozma Vasile; repartizarea d-lui Cozma Vasile în comisia de specialitate nr. 4 ºi 7

Hotararea nr. 108 - 08 Iulie 2004 - privind nominalizarea Consiliului Local Aghireºu pentru suplimentarea cofinanþãrii proiectului SAPARD „Canalizarea localitãþii Aghireºu Fabrici” din programul nr. 12 proiecte comunitare

Hotararea nr. 109 - 08 Iulie 2004 - privind reorganizarea consiliilor de administraþie la societãþile comerciale si regiile autonome aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean Cluj

Hotararea nr. 107 - 08 Iulie 2004 - privind desemnarea a 6 consilieri judeþeni care sã facã parte din Autoritatea Teritorialã de Ordine Publicã precum ºi validarea nominalã a membrilor A.T.O.P.

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23