Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 26 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 43

Hotararea nr. 305- 30 septembrie 2013 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea condiţiilor necesare apariţiei Revistei „Muvelodes”

Hotararea nr. 306- 30 septembrie 2013 privind aprobarea devizului general al investiţiei „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”, actualizat la data de 20.06.2013

Hotararea nr. 307- 30 septembrie 2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Drum de acces la staţia de transfer Huedin”, din cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”

Hotararea nr. 308- 30 septembrie 2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Racord electric la Baza Salvamont, Comuna Râşca, str. Principală nr. 465, Judeţul Cluj”

Hotararea nr. 309- 30 septembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 134/2013 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 1100,00 mii lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 88/2013 la Capitolul nr. 67.02 - Recreere - Sport

Hotararea nr. 310- 30 septembrie 2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 106 din 03.04.2013 privind nominalizarea unor sume, constituite din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, precum şi din sumele reţinute ca urmare a aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru cofinanţarea proiectelor de dezvoltare locală
în anul 2013, cu modificările ulterioare
Rectificare nr. 1 din 7 octombrie 2013 la hotarare

Hotararea nr. 311- 30 septembrie 2013 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Cluj Arena S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar
Anexa 1-9

Hotararea nr. 312- 30 septembrie 2013 privind rectificarea Bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2013
Anexa 1       Anexa 2      Anexa 2a      Anexa 2b     Anexa 3      Anexa 4       Anexa 5

Hotararea nr. 313- 30 septembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 216/2013 privind nominalizarea pe unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, a sumei de 800,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 88/2013, la Capitolul nr. 67.02 Religie – Alte Culte, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 314- 30 septembrie 2013 privind aprobarea unui contract de asociere în vederea finanţării şi realizării Programului „Dezvoltarea infrastructurii necesare funcţionării serviciilor de urgenţă"

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 43