Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 23 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23

Hotararea nr. 126 - 15 Septembrie 2004 - privind aprobarea numãrului de personal, organigramei ºi statului de funcþii pe anul 2004 pentru Regia Autonomã Aeroportul Cluj Napoca

Hotararea nr. 125 - 15 Septembrie 2004 - privind cofinanþarea proiectului „Restaurarea Bisericii lui Horea”

Hotararea nr. 123 - 15 Septembrie 2004 - privind aprobarea transmiterii in administrarea provizorie a Consiliului Local Tureni, a drumului judetean DO 103 G intre KM 36+830; 41+787

Hotararea nr. 124 - 15 Septembrie 2004 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judetului Cluj a unor construcþii aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj

Hotararea nr. 122 - 15 Septembrie 2004 - privind avizarea Documentatiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C."INDUSTRIA SARMEI" S.A. - CAMPIA TURZII

Hotararea nr. 121 - 15 Septembrie 2004 - privind avizarea Documentatiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "METALO CHIMICE" S.A. si aprobarea eliberarii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 120 - 15 Septembrie 2004 - privind avizarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Corpului Judeþean al Gardienilor Publici Cluj

Hotararea nr. 119 - 15 Septembrie 2004 - privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Cluj, a unor constructii aflate in administrarea Scolii Profesionale Speciale Cluj-Napoca

Hotararea nr. 118 - 15 Septembrie 2004 - pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotãrârea nr. 149 din 28 noiembrie 2003 cu privire la reactualizarea componenþei Comisiei judeþene ºi a Secretariatului pentru efectuarea cercetãrii prealabile în vederea declarãrii utilitãþii publice pentru lucrãrile de interes local în vederea exproprierii

Hotararea nr. 117 - 15 Septembrie 2004 - pentru modificarea anexei nr. 4, pct. 6 la Hotãrârea Consiliului Judeþean nr. 2/2004 privind nominalizarea sumelor aprobate în cadrul programelor aprobate din cota de 17% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23