Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 15 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >> din 17

Hotararea nr. 68 - 09 Mai 2003 - privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Cluj cu Consiliul Local Turda, Campia Turzii, Dej, Gherla, Huedin precum ºi cu consiliile judeþene interesate in vederea înfiinþãrii Asociatiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Apa – Canal în Oraºele Mici ºi Mijlocii din judeþul Cluj, necesara accesarii programului SAMTID

Hotararea nr. 67 - 09 Mai 2003 - privind aprobarea bilanþului contabil pe anul 2002 al Regiei Autonome Judeþene Apã- Canal Cluj

Hotararea nr. 66 - 09 Mai 2003 - privind aprobarea desemnarii SC TETAROM SA ca reprezentant al Consiliului Judetean Cluj in derularea operatiunilor financiare si tehnice pentru realizarea proiectului de investitii “PHARE – RO 0007.02.03.03 – Dezvoltarea Zonei Economice de Vest” si preluarea integrala de catre S.C. TETAROM S.A. a infrastructurii parcului industrial la finalizarea investitiei

Hotararea nr. 65 - 09 Mai 2003 - privind aprobarea modificãrii numãrului de posturi pentru asistenþi maternali din cadrul Direcþiei Generale Judeþene pentru Protecþia Drepturilor Copilului Cluj

Hotararea nr. 64 - 09 Mai 2003 - privind aprobarea organigramei, a statului de functii, a Regulamentului de organizare si functionare, a bugetului Centrului de Recuperare si Reabilitare pentru Tineri cu Handicap Neuropsihic Grav -Recea Cristur

Hotararea nr. 63 - 09 Mai 2003 - privind stabilirea tarifelor de bazã, lunare pe mp. la chiriile pentru spaþiile cu altã destinaþie decât cea de locuinþã, aflate în proprietatea sau administrarea Consiliului Judeþean Cluj, societãþilor comerciale regiilor autonome ºi instituþiilor de sub autoritatea acestuia

Hotararea nr. 62 - 09 Mai 2003 - privind aprobarea preluarii obiectivului de investitii “Spitalul clinic de urgenta si Centru de investigatie, diagnostic si tratament Cluj-Napoca” din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al Judetului Cluj si in administrarea Consiliului Judetean Cluj

Hotararea nr. 61 - 09 Mai 2003 - privind aprobarea modificarii anexei nr. 1 la hotararea nr. 27/2003 prin care a fost aprobata infiintarea Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti

Hotararea nr. 60 - 09 Mai 2003 - privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judetean Cluj, Inspectoratul Scolar Judetean Cluj si Casa Corpului Didactic Cluj

Hotararea nr. 59 - 09 Mai 2003 - privind repartizarea unor sume din cota de 17% impozit pe venit pe anul 2003 pentru echilibrarea bugetelor locale ºi a celui propriu în vederea susþinerii financiare a activitãþilor ºi acþiunilor prevãzute în programele nr. 7, 9, 15, 16 ºi 21

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >> din 17