Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Martie | Mai | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >> din 16

Hotararea nr. 56 - 31 Mai 2002 - privind repartizarea pe consilii locale pentru semestrul I 2002 a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea ajutorului social ºi a ajutorului pentru încãlzirea locuinþei potrivit Legii nr. 416/2001, modificatã ºi completatã, privind venitul minim garantat

Hotararea nr. 55 - 31 Mai 2002 - privind aprobarea costului anual pentru un copil instituþionalizat care beneficiazã de protecþie în condiþiile art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997 pentru anul 2002

Hotararea nr. 53 - 31 Mai 2002 - cu privire la mãsurile necesare creditãrii ºi achiziþionãrii de cãtre Regia Autonomã Judeþeanã Apã Canal Cluj a utilajelor necesare realizãrii rampelor ecologice zonale Dej-Gherla ºi Turda-Câmpia Turzii

Hotararea nr. 54 - 31 Mai 2002 - privind actualizarea taxelor ºi impozitelor locale pentru anul bugetar 2003 ºi punerea în aplicare începând cu 01.06.2002 a taxei pentru formulare necesare eliberãrii certificatelor de urbanism ºi a autorizaþiilor de construire

Hotararea nr. 51 - 31 Mai 2002 - cu privire la definitivarea d-nei Munteanu Maria-Simona în funcþia de director al Muzeului Etnografic al Transilvaniei Cluj

Hotararea nr. 52 - 31 Mai 2002 - cu privire la definitivarea d-lui Savinescu Traian în funcþia de director al Teatrului de Pãpuºi “Puck” Cluj

Hotararea nr. 50 - 31 Mai 2002 - cu privire la definitivarea d-lui Radu Vasile în funcþia de director al Centrului Creaþiei Populare Cluj ºi stabilirea salariului acestuia ca urmare a evaluãrii

Hotararea nr. 49 - 31 Mai 2002 - privind aprobarea bilanþului contabil, cont profit pierderi ºi raportul de gestiune pe anul 2001 – Aeroportul Internaþional Cluj - Napoca

Hotararea nr. 48 - 31 Mai 2002 - privind aprobarea bilanþului contabil,cont profit pierderi ºi raportul de gestiune pe anul 2001 al Regiei Autonome a Drumurilor Judeþene Cluj

Hotararea nr. 47 - 31 Mai 2002 - privind aprobarea bilanþului contabil,cont profit pierderi ºi raportul de gestiune pe anul 2001 al Regiei Autonome Judeþene Apã - Canal Cluj

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >> din 16