Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 23 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 34

Hotararea nr. 231 - 29 septembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 113/2008 cu privire la numirea Comisiei de stabilire şi evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul S.C. "GRUP 4 INSTALAŢII" S.A.,  în vederea eliberării Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 232 - 29 septembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 201/2012 privind constituirea Comisiei de selecţie a candidaţilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 233 - 29 septembrie 2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj şi instituţiile subordonate 
Anexa 1             Anexa 2             Anexa 3              Anexa 4                Anexa 5

Hotararea nr. 234 - 29 septembrie 2014 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa
Anexa 1         Anexa 2

Hotararea nr. 235 - 29 septembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 263/2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 77/2013
Anexa

Hotararea nr. 236 - 29 septembrie 2014 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj
Anexa 1          Anexa 2

Hotararea nr. 237 - 29 septembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 95 din 28.03.2014 privind nominalizarea unor sume constituite din cota de 20% din impozitul pe venit, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, precum şi din sume reţinute ca urmare a aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, pe unităţi administrativ-teritoriale, în anul 2014, cu modificările  ulterioare

Hotararea nr. 238 - 29 septembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 118/2014 privind nominalizarea pe unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, a sumei de 800,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 3/2014, la Capitolul nr. 67.02 Religie – Alte Culte, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 239 - 29 septembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 131/2014 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 350,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 3/2014, la Capitolul nr. 67.02 Recreere – Acţiuni de Cultură, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 240 - 29 septembrie 2014 privind aprobarea atribuirii a cinci licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 34