Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28

Hotararea nr. 197 - 19 septembrie 2007 privind  repartizarea  sumelor din cota de 20% din sumele defalcate pentru echilibrare şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală
Anexa la hotarare

Hotararea nr. 198 - 19 septembrie 2007 privind înfiinţarea, în cadrul aparatului de specialitate al  Direcţiei Generale  Judeţene de Asistenţă Socială si Protectia Copilului, a „Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap”  şi  aprobarea modificării structurii organizatorice şi  a statului de funcţii 
Organigrama
Statul de functii

Hotararea nr. 199 - 19 septembrie 2007 privind aprobarea asocierii Judeţului Cluj cu Judeţul Bihor, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Judeţul Maramureş, Judeţul Satu Mare şi Judeţul Sălaj,  pentru înfiinţarea  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord”

Hotararea nr. 200 - 19 septembrie 2007 privind aprobarea pentru anul fiscal 2008, a unor tarife aplicate de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj pentru drumurile judeţene şi pentru închirierea unor obiective aflate în administrare
Anexa 1 la hotarare
Anexa 2 la hotarare
Anexele 3, 4, 5, 6 la hotarare

Hotararea nr. 201 - 19 septembrie 2007 privind alocarea din Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Cluj, începând cu data de 1 septembrie 2007, a sumei de 34.000 lei pentru asigurarea drepturilor salariale pentru patru posturi titulare din cadrul Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică – parte componentă a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Cluj

Hotararea nr. 202 - 19 septembrie 2007 privind aprobarea anulării,  respectiv a reluării, procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice privind realizarea unui proiect investiţional având ca obiective centrale edificarea unui stadion la standarde internaţionale pe terenul situat în Cluj-Napoca, str. Parcului f.n. (amplasamentul actualului Stadion Municipal "Ion Moina)", a unei săli de sport pe terenul situat în Cluj-Napoca,  Calea Turzii nr. 2-14 şi a unei unităţi de cantonament, recuperare fizică şi tratament, Centru training  în comuna Jucu

Hotararea nr. 203 - 19 septembrie 2007 pentru aprobarea conţinutului Actului aditional nr. 3 la Contractul de concesiune nr. 633/23.01.2006, încheiat cu S.C. NISCO INVEST S.R.L., cu privire la concesionarea terenului situat în incinta Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Daniello", str. B. P. Hasdeu nr. 6, municipiul Cluj-Napoca

Hotararea nr. 204 - 19 septembrie 2007 privind  aprobarea Programului de lucrari de întreţinere si reparaţii drumuri si poduri pe drumurile judeţene si a repartizării fondurilor din bugetul de stat pentru consiliile locale, conform HGR nr. 917/2007 privind   repartizarea  pe  judeţe a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale

Hotararea nr. 205 - 19 septembrie 2007 privind  aprobarea Programului de lucrari de consolidare a drumurilor judetene finantat din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene in temeiul H.G. nr. 1274/2006 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

Hotararea nr. 206 - 19 septembrie 2007 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judetean Cluj,  al Regiei Autonome  a Drumurilor Judeţene Cluj şi al SC Tetarom SA

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28