Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 19 Ianuarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> din 25

Hotararea nr.156 - 26 iulie 2006 privind stabilirea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a cotei de 22% din impozitul pe venit la dispoziţia Consiliului Judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007 şi a estimărilor pentru anii 2008-2010
Anexa 1-4 la hotarare
Anexa 5-6 la hotarare
Anexa 7-8 la hotarare

Hotararea nr.155 - 26 iulie 2006 privind repartizarea pe consilii locale a sumelor defalcate din TVA aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 52/2006 privind rectificarea bugetului de stat pe 2006 a sumelor din cota de 22% din impozitul pe venit şi rectificarea bugetului propriu pe anul 2006
Anexa 1 la hotarare
Anexa 2 la hotarare
Anexa 3 la hotarare
Anexele  4, 5, 6, 7, 8, 11 la hotarare
Anexa 9 la hotarare
Anexa 10 la hotarare

Hotararea nr.154 - 26 iulie 2006 pentru aprobarea Strategiei privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri pe raza judeţului Cluj
Anexa la hotarare
Anexa_strategie

Hotararea nr.153 - 26 iulie 2006 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de concesiune nr.633/23.01.2006, incheiat cu S.C. NISCO INVEST S.R.L. Cluj-Napoca, cu privire la concesionarea terenului situat în incinta Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello“, Str. B. P. Hasdeu, nr.6, Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj”

Hotararea nr.152 - 26 iulie 2006 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.113/2006 privind desemnarea  în   consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a judeţului Cluj a unui reprezentant din partea Consiliului Judeţean Cluj

Hotararea nr.151 - 26 iulie 2006 privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Cluj, Consiliul Local al comunei Chinteni, Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj şi Parohia Greco-Catolică Chinteni pentru realizarea unui proiect în domeniul social constând în edificarea unui număr de cinci locuinţe pentru familii cu nevoi sociale

Hotararea nr.150 - 26 iulie 2006 privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a judeţului Cluj si  administrarea  Consiliului Judetean Cluj- Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Cluj în proprietatea publică a statului şi în administrarea  Ministerului Transporturilor , Construcţiilor şi Turismului-Compania Naţionala de Autostrăzi si Drumuri Naţionale-S.A.  a sectorului de drum judeţean DJ 105 S :Cluj-Napoca-Pata km 4+390-7+590

Hotararea nr.149 - 26 iulie 2006 privind aprobarea rezultatului licitaţiei publice, organizate în vederea valorificării terenului din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj (pe platforma Clinicii de Neurochirurgie)

Hotararea nr.148 - 26 iulie 2006 privind  instituirea restrictiei temporare de tonaj pe drumul judeţean DJ 108 C  : DN 1F-Gârbău-Aghireşu-Leghia, km 5+600-28+050, drum care este în administrarea Consiliului Judeţean Cluj-Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Cluj

Hotararea nr.147 - 26 iulie 2006 privind clasificarea ca drum comunal a drumului de exploatare Vistea (DC 141A) – Gilău (DN 1) L=6,800 km 

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> din 25