Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >> din 17

Hotararea nr. 80 - 20 Iunie 2003 - privind aprobarea protocolului de predare-preluare din proprietatea privata a statului si administrarea Ministerului Finantelor Publice, în proprietatea publica a Judetului Cluj si administrarea Consiliului Judetean a imobilului situat în Cluj-Napoca, str. Peana nr. 7 ap. 1, precum ºi pentru aprobarea proceselor verbale de predare-primire a bunurilor mobile, in vederea organizarii Casei Memoriale “Liviu ºi Ioana-Emanuela Petrescu”

Hotararea nr. 78 - 20 Iunie 2003 - privind dreptul de administrare, respectiv de folosinþã ºi gestiune directã al instituþiilor ºi serviciilor publice, regiilor autonome ºi societãþilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean Cluj asupra unor bunuri proprietate publicã a judeþului Cluj

Hotararea nr. 77 - 20 Iunie 2003 - privind repartizarea sumei de 15 miliarde lei unitãþilor sanitare preluate de cãtre Consiliul Judeþean Cluj, conform H.G.R. nr. 867/2002

Hotararea nr. 76 - 20 Iunie 2003 - privind repartizarea unor sume din cota de 17% impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ºi a bugetului propriu în vederea susþinerii financiare a activitãþilor prevãzute în programele 8, 11 ºi 20

Hotararea nr. 74 - 20 Iunie 2003 - privind reorganizarea Serviciului Public Judetean “SALVAMONT”

Hotararea nr. 73 - 20 Iunie 2003 - privind aprobarea numãrului de personal, structurii organizatorice, statului de funcþii ºi numãrului maxim de funcþii publice din aparatul propriu al Consiliului Judeþean Cluj, Direcþiei Generale pentru Protecþia Drepturilor Copilului, Centrului de Consultanþã Agricolã, Serviciului Public de Asistenþã Socialã ºi Serviciului Public de Protecþie a Plantelor

Hotararea nr. 72 - 26 Mai 2003 - privind numirea domnului ing. Ioan Sabin Pop în calitate de reprezentant al Consiliului Judeþean Cluj la S.C. Clujana S.A. Cluj-Napoca

Hotararea nr. 71 - 26 Mai 2003 - privind aprobarea solicitarii de transfer a pachetului de acþiuni al Societãþii Comerciale “CLUJANA” S.A. Cluj-Napoca, din proprietatea privatã a statului ºi administrarea Autoritãþii Pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, în proprietatea privatã a Judetului Cluj ºi administrarea Consiliului Judetean Cluj

Hotararea nr. 70 - 09 Mai 2003 - privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Cluj cu Consiliul Local al Municipiului Dej si Directia pentru Tineret si Sport a Judeþului Cluj si aprobarea participãrii la negocierea achiziþionãrii Complexului sportiv Dej

Hotararea nr. 69 - 09 Mai 2003 - privind trecerea cotei de proprietate din imobilul situat in Cluj-Napoca str. Cuza Voda nr. 1 din proprietatea publica a judetului Cluj in proprietatea privata a acestuia si initierea procedurii de vanzare cote parti din dreptul de proprietate detinute

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >> din 17