Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 25 Martie 2017
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Hotarari

Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Hotarari - toate | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 449

Hotararea nr. 286 - 29 noiembrie 2016 privind numirea administratorilor provizorii la societăţile la care Judeţul Cluj este acţionar majoritar

Hotararea nr. 287 - 29 noiembrie 2016 pentru actualizarea Obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru membrii Consiliului de administraţie al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A.

Hotararea nr. 288 - 29 noiembrie 2016 privind stabilirea unor măsuri în vederea selecţiei membrilor consiliului de administraţie la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj

Hotararea nr. 289 - 29 noiembrie 2016 privind aprobarea contribuţiei proprii a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, în calitate de partener, în cadrul Proiectului SIGMED

Hotararea nr. 232 - 31 octombrie 2016 privind reglementarea situaţiei juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă şi canalizare din municipiul Dej şi concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.
Anexa

Hotararea nr. 233 - 31 octombrie 2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru alipirea unor imobile-teren, aflate în domeniul public al Judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, prin TETAROM S.A.
Anexa

Hotararea nr. 234 - 31 octombrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 202/2016 pentru aprobarea unor măsuri cu privire  la imobilul Cluj Arena

Hotararea nr. 235 - 31 octombrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR, ZONA TUFELE ROSII, JUDEŢUL CLUJ”

Hotararea nr. 236 - 31 octombrie 2016 privind aprobarea Proiectului „Restaurarea, conservarea si punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Banffy, sat Răscruci, Comuna Bonţida, Judeţul Cluj” şi a cheltuielilor legate de proiect
Anexa 1           Anexa 2

Hotararea nr. 237 - 31 octombrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii vizat de Proiectul „Restaurarea, conservarea si punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Banffy, sat Răscruci, Comuna Bonţida, Judeţul Cluj”

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 449