Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 24 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> din 30

Hotararea nr. 277 - 19 decembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Relocarea utilitătilor între centrala termică si clădirea post Trafo la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”

Hotararea nr. 278 - 19 decembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea structurală si reamenajare arhitecturală pentru clădirea de ateliere la Scoala Gimnazială Specială pentru Deficienti de Auz ”Kozmutza Flóra”

Hotararea nr. 279 - 19 decembrie 2017 privind aprobarea pretului de cumpărare al imobilului-teren, înscris în Cartea funciară nr. 267349 Cluj-Napoca cu nr. top. 12843/1/7/1/3, stabilit în urma negocierii

Hotararea nr. 280 - 19 decembrie 2017 privind rectificarea bugetului general propriu al Judetului Cluj pe anul 2017
Anexa 1                Anexa 2                 Anexa 2a               Anexa 2b               Anexa 3      Anexa 4

Hotararea nr. 281 - 19 decembrie 2017 pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, rectificat, al societătii Univers T S.A.
Anexa

Hotararea nr. 282 - 19 decembrie 2017 privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru numirea si eliberarea din functie, precum si a atributiilor specifice functiei de administrator public din cadrul Consiliului Judetean Cluj
Rectificarea nr. 3

Hotararea nr. 283 - 19 decembrie 2017 privind avizarea taxelor Si tarifelor pentru servicii prestate utilizatorilor de către Biblioteca JudeTeană „Octavian Goga”Cluj, pentru anul fiscal 2018

Hotararea nr. 284 - 19 decembrie 2017 privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora vor fi stabilite veniturile din arendă în anul 2018

Hotararea nr. 285 - 19 decembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 78 din 31.03.2017 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii Cluj-Napoca
Anexa 1_partea I           Anexa 1_partea II              Anexa 2

Hotararea nr. 286 - 19 decembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 77/2012 privind schimbarea denumirii unitătilor de învătământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj, începând cu anul scolar 2012-2013, cu modificările si completările ulterioare

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> din 30