Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 >> din 3

Hotararea nr. 232 - 31 octombrie 2016 privind reglementarea situaţiei juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă şi canalizare din municipiul Dej şi concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.
Anexa

Hotararea nr. 233 - 31 octombrie 2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru alipirea unor imobile-teren, aflate în domeniul public al Judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, prin TETAROM S.A.
Anexa

Hotararea nr. 234 - 31 octombrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 202/2016 pentru aprobarea unor măsuri cu privire  la imobilul Cluj Arena

Hotararea nr. 235 - 31 octombrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR, ZONA TUFELE ROSII, JUDEŢUL CLUJ”

Hotararea nr. 236 - 31 octombrie 2016 privind aprobarea Proiectului „Restaurarea, conservarea si punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Banffy, sat Răscruci, Comuna Bonţida, Judeţul Cluj” şi a cheltuielilor legate de proiect
Anexa 1           Anexa 2

Hotararea nr. 237 - 31 octombrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii vizat de Proiectul „Restaurarea, conservarea si punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Banffy, sat Răscruci, Comuna Bonţida, Judeţul Cluj”

Hotararea nr. 238 - 31 octombrie 2016 privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Cluj, pe anul 2017, pentru Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord

Hotararea nr. 239 - 31 octombrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 44/26.02.2016 privind nominalizarea sumei de 35.793 mii lei constituită din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din TVA, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 240 - 31 octombrie 2016 privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2016
Anexa 1             Anexa 2             Anexa 2a                Anexa 2b             Anexa 3
Anexa 4

Hotararea nr. 241 - 31 octombrie 2016 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, rectificat, al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A.
Anexa

Pagina << 1 2 3 >> din 3