Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 23 Aprilie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 >> din 2

Hotararea nr. 212- 29 septembrie 2015 privind rectificarea Bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2015
Anexa 1            Anexa 2             Anexa 3             Anexa 4            Anexa 5

Hotararea nr. 213- 29 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Cluj, în vederea realizării programelor de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene

Hotararea nr. 214- 29 septembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 259/2014 privind transmiterea temporară a unui sector de drum judeţean, proprietate publică a Judeţului Cluj, din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj în administrarea Consiliului Local al Comunei Aiton

Hotararea nr. 215- 29 septembrie 2015 privind aprobarea de către Consiliul Judeţean Cluj, în calitate de acţionar unic la S.C. UNIVERS „T" S.A., a Actului adiţional nr. 10 la Contractul de asociere nr.  103/2006 încheiat între S.C. UNIVERS T S.A. şi S.C. IULIUS MALL CLUJ S.R.L.

Hotararea nr. 216- 29 septembrie 2015 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar
Anexa      Nota

Hotararea nr. 217- 29 septembrie 2015 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Cluj Arena S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar

Hotararea nr. 218- 29 septembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 71 din 30 martie 2015 privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole a Judeţului Cluj, a cuantumului tarifelor pentru serviciile prestate, precum şi a modalităţilor de încasare şi utilizare a fondurilor, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 219- 29 septembrie 2015 privind aprobarea atribuirii a şase licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea nr. 220- 29 septembrie 2015 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „INTERNAT ŞI CANTINĂ CU BUCĂTĂRIE LA LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ CLUJ-NAPOCA”

Hotararea nr. 221- 29 septembrie 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii CONSTRUIRE CENTRU DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PENTRU COPILUL CU HANDICAP, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE ŞI RACORD LA UTILITĂŢI, SITUATE ÎN ORAŞUL HUEDIN, STRADA AVRAM IANCU NR. 41, JUDEŢUL CLUJ”

Pagina << 1 2 >> din 2