Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 18 Februarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

Hotararea nr. 62- 30 martie 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 5/2015 privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, a bunului mobil achiziţionat prin „Proiectul pentru creşterea mobilităţii echipajelor de poliţie care intervin la solicitările cetăţenilor”

Hotararea nr. 63- 30 martie 2015 privind reglementarea situaţiei juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă şi canalizare din Municipiul Cluj-Napoca şi unele localităţi rurale din Judeţul Cluj
Anexa

Hotararea nr. 64- 30 martie 2015 privind reglementarea situaţiei juridice  a bunurilor aflate în domeniul public al Judeţului Cluj şi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca la data de 31.12.2014 
Anexa

Hotararea nr. 65- 30 martie 2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Cluj a unor imobile–construcţii- aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a  Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj

Hotararea nr. 66- 30 martie 2015 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitatea sa de proprietar, în vederea utilizării unor imobile aflate în administrarea Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj pentru derularea Proiectului „Familii de suflet”

Hotararea nr. 67- 30 martie 2015 privind reglementarea situaţiei juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă şi canalizare a Municipiului Cluj-Napoca şi concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.
Anexa 1        Anexa 2

Hotararea nr. 68- 30 martie 2015 privind asumarea sustenabilităţii rezultatelor Proiectului “Managementul conservativ şi participativ în siturile Natura 2000 Cheile Turzii şi Cheile Turenilor” pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la finalizarea acestuia

Hotararea nr. 69- 30 martie 2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în zona Cluj-Sălaj, în cadrul alocării disponibile din Fondul de coeziune – Axa 1 POST MEDIU 2007-2013”- componenta “Reabilitarea conductelor de aducţiune, captare – Staţia de pompare Grigorescu, Municipiul Cluj-Napoca”

Hotararea nr. 70- 30 martie 2015 pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca şi Municipiul Dej, în anul 2014
Anexa

Hotararea nr. 71- 30 martie 2015 privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole a Judeţului Cluj, a cuantumului tarifelor pentru serviciile prestate, precum şi a modalităţilor de încasare şi utilizare a fondurilor 

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4