Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 34

Hotararea nr. 315 - 15 decembrie 2014 privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Cluj, din România şi  Municipiul Chişinău, din Republica Moldova

Hotararea nr. 316 - 15 decembrie 2014 privind aprobarea cuantumului redevenţei pentru imobilele proprietate privată a Judeţului Cluj, în care se desfăşoară activitate medicală şi activitate medicală conexă
Anexa nr. 1

Hotararea nr. 317 - 15 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 199/2009 privind probarea cuantumului redevenţei pentru cabinetele medicale concesionate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, începând cu luna octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 318 - 15 decembrie 2014 pentru stablirea unor măsuri privind unele imobile aflate în folosinţa S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

Hotararea nr. 319 - 15 decembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj  nr. 198/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Cluj în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi, al căror  management a fost transferat către Consiliul Judeţean Cluj, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 320 - 15 decembrie 2014 privind stabilirea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene, aplicate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj în anul fiscal 2015

Hotararea nr. 321 - 15 decembrie 2014 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2015

Hotararea nr. 322 - 15 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Judeţului Cluj, unităţilor de cult din Judeţul Cluj aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

Hotararea nr. 323 - 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural

Hotararea nr. 324 - 15 decembrie 2014 privind aprobarea funcţionării ca persoane juridice a 11 unităţi de învăţământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, pentru anul şcolar 2015-2016

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 34