Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 >> din 3

Hotărârea nr. 64 - 27 martie 2012  pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul  Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca şi Municipiul Dej, în anul 2011
Anexa

Hotărârea nr. 65 - 27 martie 2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 100/2008 privind  aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile, respectiv a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, din domeniul public şi privat al Judeţului Cluj, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, societăţilor comerciale, regiilor autonome, serviciilor şi instituţiilor de sub autoritatea acestuia şi a Contractului cadru de închiriere a acestora, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 66 - 27 martie 2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 220 din 22 iulie 2011 privind aprobarea realizării unor obiective de investiţii pe terenul în suprafaţă totală de 3031 mp, aflat în proprietatea publică a Judeţului Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 2-14

Hotărârea nr. 67 - 27 martie 2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Cluj  la data de 31.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi stabilirea unor măsuri privind exploatarea unor bunuri imobile aferente infrastructurii aeroportuare

Hotărârea nr. 68 - 27 martie 2012 privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea spaţiilor în care se desfăşoară activitate medicală şi activitate medicală conexă, aflate în domeniul privat al Judeţului Cluj

Hotărârea nr. 69 - 27 martie 2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 149/2011 privind aprobarea  Proiectului „Modernizarea şi dotarea Centrului Maternal „LUMINIŢA” şi a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 70- 27 martie 2012 privind aprobarea de către Consiliul Judeţean Cluj, în calitate de acţionar unic la S.C. Univers „T” S.A., a Actului adiţional nr. 6 la Contractul de asociere nr. 103/2006 încheiat între S.C. Univers T S.A. şi S.C. Iulius Group S.R.L.

Hotărârea nr. 71- 27 martie 2012 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj
Anexa 1               Anexa 2

Hotărârea nr. 72- 27 martie 2012 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru S. C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.
Anexa 1                 Anexa 2

Hotărârea nr. 73 - 27 martie 2012 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda”
Anexa 1             Anexa 2

Pagina << 1 2 3 >> din 3