Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 24 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 >> din 3

Hotărârea nr. 249 - 29 septembrie 2011 privind constatarea încetării Contractului de concesiune nr. 11449/25/30.09.2004, având ca obiect spaţiul în care funcţionează cabinetul stomatologic situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Padin nr. 20

Hotărârea nr. 250 - 29 septembrie 2011 privind aprobarea concesionării unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băiţa nr. 9, în regim de tură-contratură
Anexa

Hotărârea nr. 251 - 29 septembrie 2011 privind emiterea acordului  Judeţului Cluj, în calitatea sa de proprietar al drumurilor judeţene DJ 161G şi DJ 150, solicitat de Comuna Palatca în vederea eliberării autorizaţiei de construire

Hotărârea nr. 252 - 29 septembrie 2011 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 95 din 10 martie 2011 privind nominalizarea pe unităţi administrativ-teritoriale şi lucrări a sumei de 37.000 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi T.V.A. pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală în anul 2011

Hotărârea nr. 253 - 29 septembrie 2011 privind constituirea Echipei intersectoriale locale pentru combaterea violenţei, traficului şi exploatării prin muncă asupra copiilor

Hotărârea nr. 254 - 29 septembrie 2011 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile desfăşurate de Şcoala Populară de Arte “Tudor Jarda”  Cluj-Napoca

Hotărârea nr. 255 - 29 septembrie 2011 privind însuşirea unei documentaţii cadastrale pentru alipirea unor imobile, situate în Municipiul Cluj-Napoca, str. T. Vuia nr. 149-151, identificate în cartea funciară nr. 276518 şi nr. 271994 Cluj-Napoca

Hotărârea nr. 256 - 29 septembrie 2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 50/2008 privind constituirea Comisiei paritare pentru atribuirea către operatorii de transport a traseelor cuprinse în Programul de transport judeţean de persoane, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 257 - 29 septembrie 2011 privind aprobarea eliberării unor  licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea nr. 258 - 29 septembrie 2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 102/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane în judeţul Cluj şi a Caietului de sarcini al serviciilor de transport public judeţean
Anexa

Pagina << 1 2 3 >> din 3