Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 24 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 >> din 5

Hotărârea nr. 294 - 07 noiembrie 2011 privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a procedurilor de atribuire a  contractelor de achiziţie publică,  a contractelor de concesiune de lucrări publice şi servicii, a contractelor de concesiune şi de închiriere a bunurilor proprietate publică şi privată, precum şi a procedurilor de  încheiere a contractelor de asociere în participaţiune, derulate de către Consiliul Judeţean Cluj în perioada 2000-2011

Hotărârea nr. 295 - 30 noiembrie 2011 privind încetarea de drept, prin demisie,  a mandatului de consilier judeţean a domnului Cuc Traian Florinel şi validarea mandatului de consilier judeţean al primului supleant confirmat de Organizaţia Judeţeană Cluj a Partidului Social Democrat

Hotărârea nr. 296 - 30 noiembrie 2011 privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 2 ani, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, a unor echipamente achiziţionate prin Proiectul „Creşterea capacităţii operaţionale a Serviciului de Intervenţie Rapidă”

Hotărârea nr. 297 - 30 noiembrie 2011 privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, a unor componente tehnice achiziţionate prin Proiectul „Creşterea capacităţii de investigare tehnico-ştiinţifică a locului faptei la Serviciul Criminalistic şi structuri criminalistice din cadrul poliţiilor municipale şi a oraşului Huedin”

Hotărârea nr. 298 - 30 noiembrie 2011 privind aprobarea concesionării unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băiţa nr. 9, în regim de tură-contratură
Anexa

Hotărârea nr. 299 - 30 noiembrie 2011 privind însuşirea unei documentaţii cadastrale de alipire a două imobile, situate în Municipiul Cluj-Napoca, str.Taietura Turcului nr. 47, înscrise în cărţile funciare nr. 273029 şi 160766 Cluj-Napoca

Hotărârea nr. 300 - 30 noiembrie 2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 103/2011 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca-Pista de decolare- aterizare 3500 m”, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa

Hotărârea nr. 301 - 30 noiembrie 2011 privind aprobarea includerii în domeniul public şi în domeniul privat al Judeţului Cluj a unor investiţii realizate prin Proiectul Phare RO 0108.03.04.05 „Centrul de Marketing pentru Produse Agro-Alimentare Cluj” şi aprobarea unor măsuri pentru reglementarea situaţiei juridice a acestora
Anexa

Hotărârea nr. 302 - 30 noiembrie 2011 privind avizarea Documentaţiei de stabilire şi evaluare a unor terenuri aflate în patrimoniul Societăţii Comerciale Unirea S.A., în vederea eliberării Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotărârea nr. 303 - 30 noiembrie 2011 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 277 din 28 octombrie 2011 privind nominalizarea pe unităţi administrativ-teritoriale şi lucrări a sumei de 3.367.999 lei din cota de 20% din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală în anul 2011

Pagina << 1 2 3 4 5 >> din 5