Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 26 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

Hotararea nr. 107 - 27 mai 2008 privind actualizarea impozitelor şi taxelor locale  pentru anul bugetar 2009

Hotararea nr. 108 - 27 mai 2008 pentru modificarea  art. 2 din Hotărârea  nr. 245 adoptată de Consiliul Judeţean la data de 20 noiembrie 2007 privind aprobarea consiliului de administraţie la  S.C. „UNIVERS T” S.A

Hotararea nr. 109 - 27 mai 2008 privind aprobarea scoaterii din domeniul privat al Judeţului Cluj şi din administrarea Regiei Autonome a Drumurilor Judeţene Cluj a imobilului-teren în suprafaţă de 15.246 mp, situat în amonte de localitatea Someşul-Rece în locul numit “Valea Custurii”, Comuna Gilău, Judeţul Cluj

Hotararea nr. 110 - 27 mai 2008 privind ajustarea tarifelor suplimentare la serviciul  de canalizare – epurare ape uzate prestat pentru agenţii economici poluatori

Hotararea nr. 111 - 27 mai 2008 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi cofinanţarea proiectului „Restaurarea - Refuncţionalizarea clădirii Muzeului de Artă, Palatul Banffy din municipiul Cluj-Napoca”

Hotararea nr. 112 - 27 mai 2008 cu privire  la numirea "Comisiei de stabilire şi evaluare a terenurilor" aflate în patrimoniul  " S.C. RUTTRANS SA,  în vederea eliberării Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 113 - 27 mai 2008 cu privire  la numirea "Comisiei de stabilire şi evaluare a terenurilor" aflate în patrimoniul  " S.C. GRUP 4 INSTALATII SA,  în vederea eliberării Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 114 - 27 mai 2008 cu privire  la numirea "Comisiei de stabilire şi evaluare a terenurilor" aflate în patrimoniul  " S.C. SAMUS CONSTRUCTII SA,  în vederea eliberării Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 115 - 27 mai 2008 privind avizarea Documentaţiilor de stabilire şi evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul  S.C. "HIDROELECTRICA" S.A - SUCURSALA HIDROCENTRALE CLUJ," cu sediul in Cluj-Napoca, str. Taberei, Nr.1, jud. Cluj,  în vederea avizarii documentatiilor pentru obtinerea Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 116 - 27 mai 2008 privind  nominalizarea pe beneficiari a sumelor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4