Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

Hotararea nr. 49- 26 martie 2008 privind revocarea H.C.J. nr. 176/31 iulie 2007, modificată şi completată prin H.C.J. nr. 253/22 noiembrie 2007, privind darea din administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Cluj în administrarea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" a unui teren în suprafaţă de  300 m.p. în vederea edificării Centrului de Cercetări „Transilvania” de Prevenţie  şi Recuperare Cardiovasculară

Hotararea nr. 50- 26 martie 2008 cu privire la constituirea Comisiei paritare pentru atribuirea către operatorii de transport a traseelor cuprinse în Programul de transport judeţean

Hotararea nr. 51- 26 martie 2008 privind constituirea Comisiei de selecţie a ofertelor culturale şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind selectia ofertelor culturale depuse de candidaţi

Hotararea nr. 52- 26 martie 2008 privind aprobarea avansării tranşei finale necesară implementării proiectului „Modernizarea activităţilor de evidenţă a persoanelor în judeţul Cluj”

Hotararea nr. 53- 26 martie 2008 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Cluj şi  din administrarea Spitalului Clinic Judeţean Cluj în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj a spaţiului în suprafaţă de 191 m.p. din cadrul imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Padin nr.20

Hotararea nr. 54- 26 martie 2008 privind aprobarea concesionării, conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical situat în Cluj-Napoca, str. Băiţa nr.9, format dintr-o încăpere în suprafaţă de 16,20 m.p. şi spaţii comune în suprafaţă de 23,47 m.p.

Hotararea nr. 55- 26 martie 2008 privind  nominalizarea pe beneficiari a sumelor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală
Anexa

Hotararea nr. 56- 26 martie 2008 privind actualizarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2008
Anexa 1     |      Anexa 2

Hotararea nr. 57- 26 martie 2008 cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Judeţeană de Transport

Hotararea nr. 58- 26 martie 2008 privind aprobarea finanţării unor activităţi în cadrul Protocolului de colaborare între Judeţele Cluj şi Fejer-Ungaria, care vor avea loc cu ocazia zilei de 9 mai – Ziua Europei

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4