Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

 

Hotărârea nr.268 - 19 noiembrie 2008 pentru însusirea unei documentaţii tehnice cadastrale cu privire la terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Tăietura Turcului nr. 47, în perimetrul  Parcului Industrial Tetarom 1, înscris în CF 173695, proprietate privată a Judeţului Cluj

Hotărârea nr.269 - 19 noiembrie 2008 privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora se vor calcula veniturile din arendă în anul 2009

Hotărârea nr.270 - 19 noiembrie 2008 privind numirea Comisiei speciale pentru reactualizarea ventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al  judeţului Cluj

Hotărârea nr.271 - 19 noiembrie 2008 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele adulte aflate în centre de asistenţă pentru persoane vârstnice sau în alte categorii de instituţii  de asistenţă socială

Hotărârea nr.272 - 19 noiembrie 2008 privind aprobarea costului mediu de întreţinere a persoanelor adulte  aflate în instituţii  de asistenţă  socială pentru ersoanele cu handicap

Hotărârea nr.273 - 19 noiembrie 2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate privind construcţia imobilului “Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii” în Turda, str. Câmpiei nr. 51 A, judeţul Cluj

Hotărârea nr.274 - 19 noiembrie 2008 privind  aprobarea Programului integrat de gestionare a calităţii aerului pentru indicatorii  PM10  şi NO2 în judeţul Cluj, pe perioada 2008-2013

anexa

Hotărârea nr.275 - 19 noiembrie 2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 159/2008 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale privind imobilul situat în Cluj-Napoca, strada Băiţa nr. 9, proprietate privată a Judeţului Cluj

Hotărârea nr.276 - 19 noiembrie 2008 privind cuantumul şi achitarea contribuţiei la Agenţia de Dezvoltare Regională  Nord-Vest pe anul 2008

 

Hotărârea nr.277 - 19 noiembrie 2008 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 10.000 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, nominalizarea unor sume pe beneficiari şi rectificarea bugetului propriu pe anul 2008

anexa 1               anexa 2

anexa 3               anexa 4