Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 15 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 >> din 2

Hotararea nr. 1 - 30 ianuarie 2008 privind repartizarea pe consilii locale a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 şi aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Cluj
Anexa 1      |      Anexa 2      |      Anexa 3     
Anexa 4      |      Anexa 5      |      Anexa5a
Anexa 5b    |      Anexa 6

Hotararea nr. 2 - 30 ianuarie 2008 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2008, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj şi unităţile subordonate
Anexe 1-5 la hotarare

Hotararea nr. 3 - 30 ianuarie 2008 privind aprobarea documentatiei tehnico - economice «STABILIZARE TEREN ŞI CONSOLIDARE CONSTRUCŢII AFERENTE REZERVORULUI BACIU 5000MC ŞI CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APĂ, MUNICIPIUL CLUJ -NAPOCA»

Hotararea nr. 4 - 30 ianuarie 2008 privind modificarea şi înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 232/2007 pentru   aprobarea  Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii: «STABILIZARE VERSANT ŞI REABILITARE CONDUCTĂ DE ADUCŢIUNE DN1200 – PRIZĂ BARAJ UHE SOMEŞUL CALD – STAŢIA DE TRATARE A APEI GILĂU »

Hotararea nr. 5 - 30 ianuarie 2008 privind aprobarea modificării preţului la apă potabilă şi a tarifului pentru prestarea serviciului de canalizare – epurare ape uzate, solicitate de SC. Compania de Apă Someş SA

Hotararea nr. 6 - 30 ianuarie 2008 privind numirea în Consiliul de Administraţie al Şcolii  de Arte şi Meserii „SAMUS” aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj a doamnei Carmen Daniela Neamţu – consilier în cadrul Serviciului Agenţi Economici, Învăţământ, Cultură, Sănătate

Hotararea nr. 7 - 30 ianuarie 2008 privind numirea reprezentanţilor Consiliului  Judeţean Cluj  în Consiliul   consultativ al  Spitalului  Clinic de Pneumoftiziologie  „Leon Daniello” Cluj- Napoca şi al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj Napoca

Hotararea nr. 8 - 30 ianuarie 2008 privind avizarea Documentaţiei de stabilire şi evaluare a terenului aflat în patrimoniul S.C. "ANTREPRIZĂ REPARAŢII ŞI LUCRĂRI - ARL CLUJ " S.A.  cu sediul în municipiul CLUJ-NAPOCA, str. Fabricii, Nr. 131, jud. Cluj,  în vederea eliberarii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului

Hotararea nr. 9 - 30 ianuarie 2008 privind reglementarea situatiei juridice a unei parti din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca P-ta Unirii nr.30, proprietate publică a Judeţului Cluj

Hotararea nr. 10 - 30 ianuarie 2008 privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a judeţului Cluj si  administrarea  Consiliului Judeţean Cluj - Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj în proprietatea publică a statului şi în administrarea  Ministerului Transporturilor - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a sectorului de drum judeţean DJ 108 km 1+650 – 58+550

Pagina << 1 2 >> din 2